Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
‘ Şer ekseni’ büyük insanlığa karşı
13 Mart 2015 Cuma, 06:58
“Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, bir uluslararası ticaret kuralını ihlâl etmek insan haklarını ihlal etmekten daha zor…” Warren Allmand.
Uluslararası para fonu (IMF), Dünya Bankası( WB) ve Dünya Ticaret Örgütü(WTO), dünyanın yeni efendilerinin yağmasının hem koşullarını yaratmanın, hem de sürdürmenin başlıca araçlarıdır.
IMF ve Dünya Bankası küresel ölçekte finans akımlarını, Dünya Ticaret Örgütü de ticari akımları yönetiyor. Her ne kadar bunlara uluslar arası örgütler dense de, bunların asıl misyonu, küresel elitin çıkarlarını gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bunları, “dünyanın yeni efendilerinin” hizmetinde “büyük insanlığa” karşı örgütler, bir tür “şer ekseni” olarak görmekte bir sakınca yoktur. Söz konusu örgütler, şimdilerde Washington Konsensüsü denilenin hizmetindedirler ve insanlığın yüz yüze geldiği sorunları çözmek bir yana, bizzat kendileri çözümsüzlük kaynağı haline gelmiş durumdadırlar.
Uluslararası Para Fonu, 1944’de ABD’nin New Hampshire bölgesinde küçük bir kasaba olan Bretton- Woods’da toplanan konferansta kuruldu. Dünya Bankası’yla aynı gün kurulduğu için, bunlara Bretton- Woods ikizleri dendiği de olur. Örgüt, esas itibarıyla ünlü İngiliz iktisatçısı J.M. Keynes’in damgasını taşıyordu. Bu yüzden IMF’nin iki döneminden söz etmek mümkündür. Sabit kur sisteminin geçerli olduğu 15 Ağustos 1971’e kadarki dönem ve dünyanın yeni efendilerinin, ama asıl finans baronlarının jandarması, itfaiyecisi, icra memuru durumuna geldiği dönem.
 Fonun şimdilerde 183 üyesi var, ama asıl belirleyici olanlar, başta ABD olmak üzere yedi emperyalist ülkedir. Aslında bu yedi içinde de asıl belirleyicilik ABD’ye aittir. Fonda kararlar “bir dolar bir oy” esasına göre alınıyor. Fonun tüzüğünü değiştirmek için de oyların % 85’i gerekiyor. Sadece ABD toplam oyların % 17,35’ini temsil ediyor. 
Japonya’nın oy oranı % 6.22, Almanya’nın %6.08, Fransa’nın %5.02, İngiltere’nin % 5.02,geri kalanlar da ülke grupları olarak temsil ediliyor ve her ülkeler grubu bir ülke tarafından temsil ediliyor. En önemli grup %5.21 oya sahip olan ve Belçika tarafından temsil edilen ülkeler grubu. Bu gruba Belçika’dan başka, Avusturya, Beyaz Rusya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye dahildir. İkinci grubu Hollanda temsil eder. Aslında hikaye uzun…
Kaynak: Fikret Başkaya-Çığrından Çıkmış Bir Dünya- Öteki Yay.