Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ulusların stratejileri-3-
21 Aralık 2015 Pazartesi, 07:33
Kore harbinden önce emniyet sahasını genişletmek ve komünizmin Güney Asya’ya hâkim olmasını önlemek ve hususiyle Fransa’nın 7 Mayıs 1954’te Hind-i Çinide mağlubiyeti üzerine 8 Eylül 1954’te Güney Doğu Asya Paktını (SEAD)( Amerika-İngiltere-Fransa-Avustralya-Yeni Zelanda-Filipinler- Pakistan- Tayland)tesis etti.
Diğer taraftan da Amerika’nın Ağustos 1950’de yaptığı teşebbüsün neticesi olarak, 1954 Ekiminde Batı devletleri, Almanya’nın silahlanmasını kabul ettiler.
Bunlara karşılık Rusya, Varşova Paktını ( 14 Mayıs 1955: Doğu Avrupa memleketleriyle Sovyetler arasında) teşkil etti. Bu safhada kasım 1952’de Amerikalılar, Ağustos 1953’te Ruslar (H) bombasını patlattılar. Uçaklarda, yakın ve orta menzilli füzelerde ve diğer silahlarda büyük gelişmeler kaydedildi.
Bu mahalli çarpışmalar ve iki büyüğün birbirini çembere almak için mücadeleleri devam ederken 1950 sıralarında Amerikan ve Rus atom alimleri kendi hükümetlerinden gizli olarak toplandılar. Onlar endişeliydi.
Bu silahların kullanılacağı bir savaşın sonucu beşeriyetin imhası demekti. Bu alimler hükümetlerine endişelerini bildirip, onları böylesi bir savaştan uzak kalmaları gerektiği konusunda ikna etmeyi denediler. Yakalanan ve Stalin tarafından ölüme mahkum edilen Rus’ların bir numaralı atom âlimi Kapitza, Einstei’nin tavassutu ile kurtarıldı.
1955’te( 4 Şubat) Türkiye ile Irak arasında Bağdat Paktı akdedildi. İki ülkenin emniyeti ve müdafaası için bir taahhüt mahiyetindeydi bu anlaşma. Fakat fiili bakımdan paktın hiçbir askeri kıymeti yoktu. Zira her iki devlette de ne para ne teknik vardı. Bu anlaşmayı Türkiye yoluyla Orta Doğu’yu ( ve enerjisini) ellerinde tutmak için İngiltere ve Amerika’nın telkin ettikleri aşikardı.
Sovyetlerin buradaki faaliyetleri karşısında Amerika, bu muhitte Rusya etrafında, SEATO’ya benzer bir emniyet kemeri vücuda getirmek istiyordu. Bu pakta 15 Nisanda İngiltere, 28 Eylülde Pakistan ve 3 Kasımda İran iltihak ettiler. Böylece pakt, İngiltere yoluyla NATO’ya ve yine İngiltere Pakistan yoluyla SEATO’ya bağlanmış oldu.
Bu gelişmeler Rusya’yı Orta Doğu’da arayışlara itti. Sovyetler Orta Doğu’da Mısır’ı yanına almak için yeni hamleler yaptı ve sonunda Mısır’ı kendine çekti. Karşı hamleler yeni pazarlıkları gündeme getirecekti.