Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Vietnam harbi Ortadoğu gelişmeleri
07 Ocak 2016 Perşembe, 08:02
1969 sonunda Vietnam harbinde muhasamatın(düşmanlık) başladı. 1 Ocak 1961’den itibaren Amerika’nın insan zayiatı 40 bin ölü 283 bin yaralıdır.
 Amerika, Vietnam’dan askerini çekme planını hazırladığı sırada, Güney Asya’nın emniyetini başka bir yolla sağlamak istedi. Bunun neticesi olarak Amerika ile Japonya arasında 21 Kasım’da yapılan anlaşmaya göre 25 yıldır Amerikan işgali altında bulunan Okinova 1972’de Japonya’ya iade edilecek buna karşılık Japonya bu havalinin emniyeti mesuliyetini üstlenecek.
Artık Japonya bir hayli güçlü bir devlet olmuştur. Sene sonunda Japonya ticaret filosu 24 milyon tona yükselerek İngiltere’yi geçti. Milli geliri çok üst seviyelere çıktı. Yarı modern bir orduya sahiptir ve orduya ayrılan bütçe bizim bütçemizin üç katıdır. Üstelik 1970’lerde asker sayısı 260 bin civarındadır.
1970’te İsrail Rusya’nın Yakın Doğu’da bir yıpranma harbi takip ettiğini kavradı ve hemen harekete geçerek harbi, dinamik bir safhaya çekmek için faaliyete başladı ve geniş çapta komando akınlarına girişti. Kahire yakınlarına kadar yaklaşarak bir sürü darbeler indirmeye başladı.
 İsrail’in bu hareketiyle şu hedefi güdüyordu: Mısır’ı harbe zorlamak, olmazsa sulha zorlamak, bu da olmazsa itibarını düşürecek sükutunu hazırlamak. .İsrail, Mısır’ın aciz olduğunu Mısır halkına ispat etmek istiyordu.
1970 yılının en çarpıcı hadiselerinden biri 30 aylık çarpışmadan sonra Biafra’nın mağlubiyetiyle ortaya çıkan bir garabettir. 30 Mayıs 1967’de burası, bağlı olduğu Nijerya federasyonundan ayrılarak istiklalini ilan etmişti. Bunun üzerine Federalistlerle Biafra arsında çarpışmalar başlamıştı.
Burada asıl önemli olan husus, hem Rusya’nın ve hem de İngiltere’nin Biafra’ya karşı Nijerya’ya yardımda birleşmeleridir. Şu gösteriyor ki, rejimleri ne olursa olsun menfaatleri gerektiği zaman emperyalistler birleşebiliyorlar. İngiltere Shell Kumpanyası’nın ve dolayısıyla kendisinin petrol menfaatlerini gözetmekteydi. Ruya da Afrika’ya hakim olmak arzusundaydı. Kuzey Afrika’dan sonra merkezi Afrika’ya bu yolla el atmış oldu.
Devam edecek-