Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yakın tarihteki gelişmeler
06 Ocak 2016 Çarşamba, 07:28
1 Eylül 1966’da Libya’da darbe oldu. 15 Aralık’ta İngiltere, 23 Aralık’ta Amerika Libya’da bulunan üslerini terk etmeyi kabul etti.
7 Eylül’de Ankara’daki Sovyet ataşesi, Sovyetlerin bir Akdeniz ülkesi olduğunu, harp gemilerinin Sovyetler’i savunmak için Akdeniz’de bulunduğunu bildirdi. Halen Akdeniz’de “Moskova” adlı helikopter gemisi, atom silahlarıyla mücehhez destroyerler ve ikmal gemilerinden oluşan bir filo vardır.
22’sinde (22-24 Eylül) Robat’ta İslam Devletleri (Türkiye dahil) toplantısı yapıldı. Mısır’ın İsrail’e karşı silahlı mücadeleye daveti bir netice vermedi. 21 Aralık’ta yine aynı yerde Arap devletleri arasında yapılan toplantıda da bir netice alınamadı. Bunun üzerine 27’ sinde Libya, Sudan ve Mısır arasında askeri, siyasi ve iktisadi bir ittifak aktedildi.
1969 yılının mühim hadiselerinden biri de Batı Almanya seçimleridir. Batı Almanya’da 28 Eylülde yapılan genel seçimi takiben Sovyet’lerle ve Doğu ile derhal başlayan görüşmeler dikkati çekmektedir. 
Bu seçimde sosyalist Willy Brandt’ın Parti’si 224, Hıristiyan Demokratlar 242 ve Liberaller 30 sandalye aldılar. Liberal partinin de Kiessinger’e karşı Brnd’ı tercih etmesi, bu partinin kulağına bir şeyler fısıldandığı intibaını uyandırmıştır.
Nitekim, 21 Kasım’da hükümeti kuran Brandt 8 Aralık’ta “kuvvete başvurmama” hususunda Sovyetler’le görüşme mevzuunda derhal mütabakatlarını bildirdiler. Böylece birden Moskova’nın tutumu derhal değişmiş oldu. Daha sonra Polonya ve Doğu Almanya ile görüşmeler başladı.
Bu tür görüşmelerde mutabakata varılır veya varılmaz, kısmen bir anlaşma sağlanır veya sağlanmaz önemli olan görüşmelerin açık tutulabilmesidir, diploması bunu gerektirir. Bu hadise, yakınlaşma için zeminin şartların nasıl hazırlandığını ve karşı tarafa “devletin” endirekt yolla nasıl yapıldığını gösteren misallerden biridir.
Yirminci yüzyıl geçmiş yüzyıllara göre daha üstün bir şekilde bir ideolojiler çağı olduğu ve bu ideolojilerin siyasi düşüncenin temel dillerini oluşturduğu bir vakıadır. Ulusların birbirleriyle olan ilişkilerine bir değil birkaç yönden yaklaşarak analizleri bu derinlik ve genişlikte yapmayı gerektiriyor. Çünkü bu ilişkilerde kesintisiz bir düz doğru gibi ne ittifaklar ne de ihtilaflar söz konusudur. 
Devam edecek...