Niyazi PAKYÜREK

Niyazi PAKYÜREK

niyazipakyurek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yeni Türkiye sözleşmesi
17 Nisan 2015 Cuma, 08:14
AK Parti aday tanıtım programını yaptı ve programda seçim beyannamesini açıkladı. 100 maddeden oluşan adını” Yeni Türkiye” koyduğu seçim programı 350 sahifelik bir kitap niteliğinde. 
Kimileri bu beyannameyi ya görmezden gelecek ya da hafife alacaktır. Ancak program dikkatli okunursa AK Parti’nin Yeni Türkiye iddiasının laftan ibaret olmadığı alenen görülecektir. Ayrıca programda yeni anayasa ile ilgili temel görüşlere değinilmiştir.  Programdan bazı ana başlıklar:
- Etnik dini, mezhebi ve bölgesel zenginliğimiz, kadim ortak geçmişimizin güzel yansımaları ve vatanımızın asli sahipleri ve devletimizin eşit vatandaşları olduğumuz gerçeğinin en güçlü dayanaklarıdır.
-Eşit vatandaşlık ilkesi çağdaş siyasal meşruiyetin temelidir ve bu temel hiçbir surette ve hiçbir gerekçe ile zayıflatılamaz, göz ardı edilemez. Önceliğimiz ülkemizin katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve sivil bir anayasa ile yönetilmesini sağlamaktır.
- İnsan onuru ile taçlandırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliği taşıyan hiç kimse hiçbir makam ve güç sahibi tarafından tahkir edilemez;inancı, rengi, cinsiyeti, dili, ırkı, siyasi düşüncesi, felsefi anlayışı ve hayat tarzı sebebiyle ayırımcılığa maruz bırakılamaz, herhangi bir şekilde nefret söylemine muhatap kılınamaz.
- Vatandaşların ülkelerine duydukları aidiyat bilinci ve hiçbir vatandaşı veya vatandaş grubunu dışlamayan ve ötekileştirmeyen içselleştirici bir siyaset anlayışı, devletlerin bekasının en temel garantisidir.
- Güvenlik adına özgürlüklerin kısıtlanmasının insan onurunu yok eden dikta rejimlerine, özgürlük adına güvenliğin ihmal edilmesinin ise kaosa ve iç çatışmalara yol açtığı gerçeğinden hareketle, özgürlük güvenlik dengesini ve uyumunu siyasal meşruiyetin temeli olarak görüyoruz.
- Meşruiyetini milletten almayan ve milletin denetimine açık olmayan hiçbir gücün, cuntanın, paralel yapının veya bü-   rokratik seçkinciliğin külli ya da kısmi egemenliği kabul edilemez.
- Meşruiyetini milletten almış yönetimlere karşı gerçekleştirilen 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül gibi doğrudan 28 Şubat, 27 Nisan ve paralel yapı oluşumları gibi dolaylı darbe ve müdahale girişimlerini kınıyor, meşruiyetini milletten alan demokratik güçler ileride olabilecek benzer girişimlere karşı ortak tavır alacağımızı ilan ediyoruz.
- TBMM’nin 7 Haziran seçimleri sonrasında öncelikli asli görevi ülkemizin sivil anayasasını uzlaşı kültürü içinde yazmaktır. Ülkemizin bütün siyasi partilerini ve sivil toplum kesimlerini bu uzlaşının oluşumuna katkıda bulunmaya davet ediyoruz.