Okan TUNA

Okan TUNA

okantuna@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Çözüm aranan Doğanbey’e gelen sübvansiyon bu krizi çözer mi?
09 Haziran 2012 Cumartesi, 00:45
 TOKİ'nin;
Fomara'nın göbeğinde Doğanbey'de yapımını üstlendiği, kent silüetini bozan toplu konutlardaki sıkıntı malum.
Hak sahipleri, imzaladıkları sözleşmenin aksine mağdur olduklarını, konut metrekarelerinin sonradan artırılarak çok daha borçlu hale getirildiklerini savunuyorlar.
Sorun aylardır çözülemiyordu ki sonunda yargıya kadar uzanmıştı iş.
Hatta;
Hak sahipleri, artık Bursa milletvekili olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı son çare olarak görüyorlardı.
Arınç da yaklaşık 6 aydır, kucağında bulduğu bu sorunu çözmek için çaba harcıyordu.
Doğanbey'de yaklaşık 3 bin konut var.
Bunların 2305'i hak sahibi.
33'ü Ticaret Borsası'nın.
391'i TOKİ'nin.
35'i Osmangazi Beediyesi'nin.
1'i Büyükşehir Belediyesi'nin.
Bu tabloda en çok hak sahibi olanlar vatandaşlar.
Gerçi dün itibariyle belediyeler, ellerindeki bu daireleri de verdiler.
Ne var ki;
Son olarak TOKİ tarafından gönderilen borç bildirgeleri, hak sahiplerince çok yüksek bulunmuş ve protestolar başlamıştı.
İşte Arınç da bu konu üzerinde çalışıyordu yaklaşık 6 aydır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da devreye girdi TOKİ de.
Bunun için özel komisyonlar kuruldu, çözüm arandı.
Son olarak da yapılacak indirimler için TOKİ'nin Gebze'de yaptığı bir uygulamada gerçekleştirilen yüzde 10'luk indirim masaya yatırıldı.
Bursa'da ise Başbakan Tayyip Erdoğan'ın da imzasıyla bir kaç adım daha ileriye gidildi.
Ve toplamda yüzde 30'luk bir indirim uygulanması kararlaştırılarak 98 milyon 183 bin liraya denk gelen bir sübvansiyon geldi.
Böylece bu paranın hak sahiplerinden alınmaması, devletin ödemesi karar altına alındı.
Şimdi Arınç'ın dediği gibi şerefiye payları üzerinden yeni ödemeler yeniden hesaplanacak ve 10 gün içinde de hak sahiplerine gönderilecek.
Dün Arınç'ın "müjde" olarak verdiği bilgiler arasında vade uzatımı da vardı.
Halen 72 ay olarak görünen süre 156 aya çıkartıldı.
Keza;
Arınç'ın hesabına göre daha önce 1380 lira olan metrekare birim fiyatı, 700 liraya düşürüldü.
Aslında Arınç'ın hesabı akıl karı.
Mantıklı da.
Ne var ki, 2007 yılında imzaladıkları sözleşmeyi baz alan hak sahipleri, bu son müjdeyi de kabul etmiyor, hak mağduru olduklarını ve kendilerine yeni borçlar yüklenildiğini ifade ediyorlar.
Bu nedenle de;
Yaptıkları açıklamalarda özellikle mücadelelerini "yasal ve akli yollardan devam ettireceklerini" vurguluyorlar.


TPB üst yönetiminde Bursa'dan kimse yok

Bursa'da da;
Şubesi olan Türk Parlamenterler Birliği'nin 16. genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.
Ne var ki;
Ağırlıklı olarak eski bakan ve milletvekillerinin üyelikleri ile oluşan derneğin en üst yönetimine Bursa'dan hiçbir eski veya yeni parlamenter giremedi.
15 kişiden oluşan yönetim kurulu Nevzat Pakdil, Yaşar Karayel, Alpaslan Kavaklıoğlu, Orhan Erdem, Ramazan Kerim, İlknur İnceöz, Cahit Bağcı, Mustafa Ataç, Hasan Çalık, Mehmet Sarı, Kadir Coşkun, Ömer Öz, Yahya Akman, Haluk Yıldız ve Nuri Uslu'dan oluştu.
Birlik yönetim kurulunun, başkan olarak da AKP Kahramanmaraş milletvekili Nevzat Pakdil'i seçeceği işaret ediliyor.


"Halk sağlığı" kafa karıştırdı
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yasası gereğince illerde görev yapacak olan Halk Sağlığı İl Müdürlükleri'nin ataması başladı.
Bursa'da da;
Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü görevine Dr. Resul Özbek atandı.
Yeni planlama, İl Sağlık Müdürlükleri görevlerinin talimatlarla bölünmesi gibi görünüyor, bu nedenle de bazı personelin Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne devri öngörülüyor.
Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün görevi ise "Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, 1. basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak" olarak yer alıyor.
Kanımızca;
Kurucu Müdür Özbek'in, bu sistemi basına detaylı olarak anlatmasında fayda var.


Tatil başladı ama konu masaya yattı
Dün itibariyle;
Türkiye genelinde 17 milyon, Bursa'da da 545 bin öğrenci karnelerini alarak uzun tatillerine başladı.
Doğal olarak, bu konunun uzmanları eğitim sistemini bu yıl da masaya yatırmaya başladılar hemen.
Sıcağı sıcağına elimize iki açıklama ulaştı hemen.
Biri, Memur-Sen'e bağlı Eğitim Bir-Sen'den.
Geride kalan eğitim yılını değerlendiren sendika yönetimi, 4+4+4, Milli Güvenlik derslerinin kaldırılması, şura kararlarının uygulanması gibi konuların destek bulduğunu ancak, atama, yer değiştirme, ek ödeme ve toplu sözleşmelerde öğretmenlerin hükümeti yanlarında göremediklerini duyurdu.
Yine;
Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim-Sen de yaptığı açıklamada, öğretmenlerin bu yıl, öğrencilerin de gelecek yıl hedef tahtası yapılacağını belirterek, "öğretmenin bu kadar değersizleştirildiği, etkisizleştirildiği, hor görüldüğü bir dönem daha olmamıştır" denildi.
Tabii;
Ağırlıklı olarak görüş ayrılıkları bulunsa da bu iki sendika yönetiminin, sisteme dair sitemlerin ve eleştirilerin ortak noktada buluşması da dikkat çekici.


TARİHTE BUGÜN
Adnan Menderes, Demokrat Parti Genel Başkanlığı'na seçildi.
(9 Haziran 1950)