Okan TUNA

Okan TUNA

okantuna@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Zeytinlik Yasası Bursa için de revize bekliyor
28 Ocak 2016 Perşembe, 07:09
Türkiye’nin;
Halen uygulamada olan en eski yasalarından biri, 7 Şubat 1939 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Zeytinlikleri koruma kanunu”
Söz konusu;
Kanunun en önemli özelliği, Türkiye’de 77 yıldır en sert şekliyle, hiç değiştirilmeden uygulanan yasa olması.
Yasanın;
Bu denli özel ve sert olması, tarihsel sürece de dayanıyor.
Çünkü;
Zeytin yetiştiriciliğinin, ilk insanlarla birlikte başladığı kabul ediliyor ve “zeytin, tüm dikili ağaçların ilki” olarak görülüyor.
Yanı sıra;
Zeytin, tüm kutsal kitaplarda yaratılış ve kuruluş efsanelerinde de yer buluyor.
Bu nedenle, 77 yıl önce yasalaştırılan zeytinliklerin dokunulmazlığı var.
***
Bursa’da da;
Zeytincilik, ağırlıklı olarak İznik, Orhangazi, Gemlik ve Mudanya’da yapılıyor.
Ve bu bölgelerdeki zeytinlik tapuları da, yasa nedeniyle hiçbir şekilde konut, sanayi vs gibi başka tür bir imara çevrilemiyor, açılamıyor.
Yasa;
Öyle sert ve kesin ki, ne belediyelerin, ne de ilgili bakanlığın ve kurumlarının yetkileri yok, böylesi bir imar değişikliğine.
Şüphe yok ki;
77 yıllık bu yasa, zeytin alanlarını korumak için büyük avantaj sağlıyor.
***
Ne var ki;
Yasanın 77 yıldır güncellenememesi nedeniyle uygulamada ve bürokraside zaman zaman sorunlar yaşanıyor.
Mesela;
Çeşitli doğal sebepler nedeniyle vasfını yitirmiş olmasına karşın, tapuda pek çok arazi zeytinlik olarak görünüyor.
Hatta;
Bursa’da bazı belediyelerin elinde, üzerinde tek bir zeytin ağacı olmamasına karşın, tapuda zeytinlik göründüğü için el sürülemeyen atıl araziler var.
Bursa’da;
Söz konusu 4 ilçede, vasfını yitirmiş bu alan miktarı, hayli yüksek yüzde-lerle ifade ediliyor.
Ancak bir çözümü de yok.
Çünkü, vasfını yitirmiş görünen bu zeytinlik arazilerinin güncelleşti-rilmesi için ancak bir yasa revizyonu gerekiyor.
***
Bugüne değin;
İlgili bakanlık tarafından hayata geçirilemeyen bu sıkıntı, şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e iletilmek üzere bekliyor.
Bu amaçla;
Gözler yarın Bursa’da Bakan Çelik başkanlığında gerçekleştirilecek olan “bölgesel akıl toplantıları”nda olacak.
İlkini;
Seçim bölgesi Şanlıurfa’da gerçekleştiren ve 7 ayrı bölgede düzenlenecek olan bu toplantılarda, çiftçiler, üreticiler, birlik temsilcileri ve bürokratlar bir araya gelip, yılların sorunlarını çözmek için uğraş veri-yorlar.
Bursa’da da;
3 gün sürecek bu geniş çaplı buluşmada “Bursa ili tarım sektörü değerlendirme toplantısı” olacak.
Kısacası;
Bursa tarımına dair tüm sorun, istek ve öneriler masaya yatırılacak, bakanlık bürokratları bunları daha sonra mevzuatı güncellemek ve hatta yasada değişiklik yapabilmek için uğraş verecekler.