Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Altepe'yle raylı tepki!
21 Kasım 2013 Perşembe, 08:53

Büyükşehir Belediyesi'nin bu döneminde, raylı sistemde kilometre başına maliyetin aşağıya düşürüldüğünden söz ediliyor, ancak…
Bu duruma, dün itiraz edildi.
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, 3 ay sonra düzenlediği yeni basın toplantısıyla raylı sistem politikasını ve icraatını eleştirmeye devam etti.
Uludağ Üniversitesi Hattı'nın yanı sıra, yeni Arabayatağı- Kestel Hattı'nı da, maliyet tartışmalarına taşıyor ve "Tasarruf ettik" denilmesini de eleştiriyor.
Reklam panolarıyla kilometre başına maliyetin 2009 öncesi 33 milyon TL ve 2011 yılında 11 milyon TL olarak belirtildiğini ve tasarruftan söz edildiğine de değindi.
Ardından, halen yürütülen yeni ilave hat maliyetinin 180 milyon TL olacağını ifade ederek,  "Arayabayatağı- Kestel Hattı'nın kilometre maliyetinin ise, 22,6 milyon TL'ye ulaşacağı görülmektedir." diyor.
Şahin, doğudaki ilave hattın kilometre başına maliyetini , reklam panolarıyla duyurulanın aksine, 2 kat oranda olduğunu söylüyor. Bu nedenle 92 milyon TL ilave maliyet oluştuğunu anlatıyor.
Ayrıca…
Yine kamuoyuna belirtilenin aksine, 2009 öncesi kilometre başına maliyetin 33 milyon TL değil, 8.62 milyon TL olduğunu savundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, raylı sistemde daha pahalı ve vagon ihtiyacının gözardı edildiği politikayla itham edildi.
Yanı sıra…
Bölgesel tramvay hatları uygulamasının da,  toplu ulaşım sorununu çözmeyeceği, aksine farklı yeni sıkıntıları beraberinde getireceği dile getirildi.
Bursa Ulaşım Ana Planı'nın hazırlatıldığını, ancak beklenmeden de tramvay yatırımına geçildiğine değinerek, "Bursa Ulaşım Ana Planı, aylardır komisyonda tutuluyor. Adayken yerel seçim beyannamesiyle yapılacağı söylenen tramvay hatları, bu süreçte kente iliştiriliyor." diyor.
Bilimsel tespit ve öngörülerin dikkate alınmadığını da iddia eden Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin ilk dönem yönetimi tarafından bir uzman kuruluşa hazırlatılan yol haritasına uyulmamasını da eleştirdi.
Gün içerisinde, Büyükşehir Belediyesi'nden tepki ve eleştirel görüşler geldi. Kilometre başına birim maliyet ve mevcut yeni hatla ilgili fiili harcamalar gibi hususlar, başlıcaları…


Büyükşehir'in meclisinde, turistik tartışma çıkabilir!

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde daha önce CHP'nin önergesiyle gündeme gelen; turistik tesis alanlarına makul sayılabilecek ilave inşaat hakkı, uygulamaya girecek mi?
İmar ve Bayındırlık Komisyonu, CHP'nin şerhiyle bir karara vardı ve görüşünü rapora bağladı.
AK Parti'nin çoğunluk oylarına dayalı olumlu görüşü, CHP'de aksine eleştiriliyor. Turistik tesis tanımlı alanlara, 0.20 ilave emsal artışı yani ilave inşaat alanı tanınması, hükme taşındı.
Önerge sahibi olan CHP sözcüsü Osman Ayradilli, dün "Turistik tesis alanı tanımında olup, henüz böyle bir hakkın kullanılmadığı veya daha sonra bu tanıma alınacak alanlarda, ayrık nizam ve ken estetiği kaydıyla uygulama önerisinde bulunmuştum.  Şimdi mevcut tesisleri de kapsayacak uygulama getirilmek isteniyor" dedi.
AK Parti'de de, farklı görüşler gelişti. Çünkü, hükmün uygulanmasında belirsizlikler ve boşluklar olduğu da, gündeme geldi.
Emsal artışına esas 0.20'nin oransal mı, mevcut emsal sayısının yanına 0.20'lik ilave mi konulacağı, tartışma konusu  oldu.
İlkinde, önemli oranda ek inşaat  hakkı gündeme geliyor. Turistik tesis uygulamalarında, şimdiye kadar emsal artışı verilenler yeniden yararlanabilir mi, bu da tartışılıyor.
AK Parti, son şekli bugün verecek.