Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bu yaman çelişki…
03 Mart 2013 Pazar, 08:41

Kentsel dönüşüm, Türkiye’nin yeniden imarı demek, ancak yasal, mesleki ve kentsel çerçevede gelişen ve devam eden tartışmalarda,  yapı denetimi eksik kalıyor.
Belediyelerin yanı sıra…
İnşaat mühendisleri, mimarlar ve şehir plancıları odalarından durum değerlendirmeleri ve bu kapsamda da, yapıcı öneriler oluyor.
Ayrıca…
Jeofizik mühendislerinden önce, jeoloji mühendislerine ait meslek odasının önde yer aldığını görüyoruz.
Kentsel dönüşüm, planlama ve imar demek olmakla beraber, yapıların temel aşamasından oturma iznine kadar, inşaat sürecinin önemi bulunuyor. Projeyi en iyi şekilde hazırlayabilmek kadar, inşaat sürecinin de, doğru ve sağlıklı yürütülmesi gerekiyor.
Dolayısıyla…
Yapı denetim, planlama ve projelendirmeyle beraber, bütünsellik oluşturuyor. Yapı denetimcilerinin adına, istikrarlı süreç yönetimi ve çok seslilik yok.
Genel Yapı Denetim Kuruluşları Birliği var. Bursa gibi büyük, önemli ve yasamalara neden ve ilham merkezi olan kentte, şubesinden aktif politika da göremi-yoruz.
Bursa’da, bazı denetim kuruluşları için karara bağlanan cezalar nedeniyle hareketlenme olduğunu öğrendik. Ankara’da, acilen temaslarda bulunulacağı da söyleniyordu.
Geç olmadı mı?
Hatta…
Eksiklik olmadı mı?
Bursa’nın bugünü ve geleceği açısından, ayrıca icraat ve yasama politikalarını da mercek altına alan önde gelen meslek odaları gibi, faal politika yürütülmüş olmalıydı.
İnşaat sektöründe, sadece inşaat mühendisleri ve ayrıca mimarlar ve şehir plancıları olarak değil, dernekleşme faaliyetleriyle de dinamik çalışmalar yürütülüyor.
Yapı denetim kuruluşları ve mevzuatı, aslında birkaç yıldan beri önemsenmeyi gerektiriyor. Faaliyet esasları ve işlevlerini yanı sıra, idari ve mali ticari zorluktan da yakınma bulunuyor.
Hükümet gündeminde, yapı denetim kuruluşları modeli yerine, projelendirme ve ruhsatlandırma aşamaları da dâhil olmak üzere, genel müşavirlik büroları modeline geçilmesi düşünülmüştü.
Proje sahipleri ile yetkili yapı denetim kuruluşları arasındaki denetimsel sürecin, tarafsız yürütülebilmesi ve yapı sahipleri tarafından önemsenmesi gerektiğinden de söz edilebiliyor.
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yapı denetimine ilişkin bir seminerde, “Ne yazık ki bazı inşaatlar hiç yapı denetim firması uğramadan tamamlanıyor. Denetlenmeden, mühendis yüzü görmeden oturma izni alan binalar var.” diyordu.
Durum itibariyle…
Kentleri yeniden imar etmeye başlayan kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı, ancak yapıların denetimi aşaması da bir yana, yılların imar kanununa da köklü yenileme getirilmedi. Denetimi yapmak kadar, caydırıcı veya hak edilen cezanın uygulanabilmesi de, tamamlayıcı unsurlar…