Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’da kamusal trajedi!
26 Nisan 2013 Cuma, 08:32

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın dünkü açıklamaları, kentsel sorunlarda siyaset ve toplumun elbirliğiyle sorumlu olduklarını gözler önüne seriyor.
Kentsel Dönüşüm Master Planı’nın tamamlandığı gerekçesiyle basın toplantısı düzenlenmişti ve sonuçları belirtiliyordu.
İlçe geneli itibarıyla 46 bin 822 yapı ve 116 bin 250 bağımsız birim ele alınırken, sadece afet riski değil, kentsel tahribatın boyutu da gündeme geliyordu.
Kentsel dönüşüm, ulaşımdan çevreye, meydanlardan projelendirmelere kadar, kentsel koşulların bütünlüğü olarak vurgulandı. Bir yandan projeler ve harcamalar olurken, diğer yandan bu yerler için yıkımın kaderi de çizilmek isteniyordu.
Çarpık yapılaşma, afet riskiyle beraber, kentsel dönüşümün bütünsel gerekçesi ve gerekliliği de olurken, ürküten bir kent gerçeğiyle yeniden yüzleşme oldu.
Yıllar geçtikçe…
Kentsel tahribat vardı!
Yapıların durumuna ilişkin veriler, ovanın, sözde korumacılıkla kâğıt üzerinde kaldığını ve kente dönüştüğünü, çarpıcı rakamlarla gösteriyor.
Bir bölgenin 28 bin 565 yapısından 11 bin 780’i, yeraltı suları nedeniyle zemin sıvılaşması alanında.  Aynı bölgedeki yapıların 823’ü 1. Derece Doğal SİT ve 206’sı da 3. Derece Doğal SİT kapsamında.  Uludağ’ın yamaçlarından, C1 Bölgesi’nde 4 bin 459 yapının 106’sı 3. Derece Doğal SİT alanında.
…Ve!
On binlerce kaçak yapı!
Bugün…
Belediyeler, özellikle afet riski gerekçesiyle kentsel dönüşümden söz ederken, bir kenti, bir çırpıda düzeltmek de mümkün olmayacak.
Böylesine bir Bursa gerçeği!
Belediyeler de, siyaset de ve toplumun içerisinde yasaları hiçe sayanlar ve siyasetten hoşgörü görenler ve güç alanlar da sorumludurlar.
Vaktiyle…
Belediyeler, eşzamanlı müdahale ve caydırıcı politika yürütseydi, siyasi irade, kararlılık içerisinde olsaydı… Kaçak yapılaşma da olmaz, ova ve yamaçlar, böylesine de bir tahrip kaderi yaşamazlardı.
Dün…
Açıklanan öncelikli müdahale bölgeleri arasında, zemin sıvılaşması potansiyeli nedeniyle Soğanlı da vardı. 1990’lı yıllara kadar kendi halinde köy ve sonrasında ise, oluşan birkaç kaçak ev vardı, bugün, trajik son içerisinde bulunuyor.
Bursa’nın Tophane semtinden, kentin ovası da, kentin dağının yamaçları da görülüyorken, kaçak yapılaşma, bir gecede de yapılmadı ve uzaylılar da inşa etmedi.
Osmangazi Belediyesi, dün bir Kentsel Dönüşüm Master Planı’ndan söz etti, ancak binaların her biri için yapılmış risk analizi yok.
Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara depreminden sonra hazırlattığı ve daha sonra güncellediği zemin etütle- rine göre, ilçedeki yapıların dağılımı vardı.
Daha da tuhaf olan…
Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin, taşkın sahalara imar planlaması yapıldığı gerekçesiyle tepki için yırtındığı, dört tarafta imar değişikliklerinin yapıldığı ve ruhsatların verilmeye devam edildiği bir Osmangazi gerçeği…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın istediği imar değişikliğini istediği yere yapabildiği Türkiye’de, Bursa’nın belediyeleri de 20- 25 kat yeni imar izinleri veriyor.
Dahası…
İmar anayasası diye 2030 yılına endeksli üst ölçekli planlamanın da yeni karara bağlandığı bir Bursa’da, Ulaşım Master Planı’na bile sonrasında kavuşuldu. Belediyeler arası koordinasyonsuzluk da, cabası…