Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’daki “acı” deneyimle kentte yapılması gereken!
07 Mayıs 2012 Pazartesi, 08:42
Hükümet, kentleri yeniden biçimlendirmek istiyor. Kentsel dönüşüm adıyla sıklıkla duyulan uygulamayı da, kim yapacak?
Sihirli değnek yok!
Hem kentsel dönüşüm yöntemi hem de sağlayıcı rolün tarafı müteahhitlik sektörü, her şeyi, çok şeyi konuşan ve tartışan Bursa’da, özel programla ele alınabilmeli…
Bursa’da, ucuzundan lüksüne toplu konut projeleri yürütülüyor. İstanbul gibi, özel kent düzeni ve hayatı, cazip kampanyalara da konu ediliyor.
Bir yanda, Osmangazi Belediyesi’nin sürüncemeye düşen Doğanbey kentsel dönüşüm, diğer yanda ise, Yıldırım Belediyesi’nin 7 mahalle için duyurduğu büyük hedef… Bir tarafta, devletin kurumu Toplu Konut İdaresi, diğer tarafta ise, özel müteahhitler…
En uygun mimari proje ve düzenin, en makul ve sekteye uğramayacak zaman politikasıyla birleşmesi gerekiyor ki… Başarılı, kente yeni bir kazanım, sektöre model ve moral olsun.
Yapı denetim firmaları da var, ancak imar ve planlama mevzuatındaki tuhaf yapı… Konut sektörü ve üretimine dayalı sıkıntı ve sorunlar… Bu nedenledir ki, kentleri biçimlendirmek, öyle kolay olmayacak.
Bugün…
Doğanbey kentsel dönüşümünün tarafı hak sahipleri, kendilerini “mağdur”  olarak görüyorlar, çok yönlü sosyal ve hukuki mücadele içerisinde bulunuyorlar.
Devlet, tartışmasız güvence ve teminatı anlamına gelmesi gerekiyor… Toplu Konut İdaresi, hesabını veremeyen ve hak sahibinin muhatap alınabilmesinde, devlet sorunu zemini taşıyor.
Özellikle…
Kentsel dönüşüm açısından, özel sektöre dayalı sistem kurulmak isteniyor ise, işte bu noktada, faaliyetlerde bulunan firma ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yapısı da önem taşıyor.
Yeni yapılıp satılan, ancak belediyelerin gözüyle iskânında bazı engel veya sorunlar olabilen konutlar, çözüm yerine hayal kırıklığına dönüşebilir.
Sağlam, ancak hukuk devleti ilkesini de göz ardı etmeyen yasama, yeniden yapılandırılmak istenen kentler için mutlak şart olup, aksi durumda, amaç ve hedefler, tam anlamı bulmayacaktır. Sektörün de disipline edilebildiği, uygun ve zamanında teslim edilebilen konut sektörü, devlet ve insanı için de mutlak şarttır.
Kentleşme hukuku!
Bursa’nın ev sahipliğindeki bir program, ilgili tüm resmi kurumları, Toplu Konut İdaresi’ni, müteahhit ve yapı denetimcilerinin birliklerini, hukukçu ve sivil camiayı cesurca ve kamusal amaçla buluşturmalı.
Dünyanın marka kentlerinde, elbette gökdelenler vardır ve gökdelenlere de karşıtlığımız yok.
Ancak…
Doğanbey kentsel dönüşümü, pek çok başlılığıyla tüm kentlerin imarı ve yeni geleceğine, acı deneyimdir. Bursa, olası asıl doğruların, yanlışlıklar ve eksikliklerin konuşulması gereken bir kenttir.