Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’nın makûs talihi!
04 Eylül 2013 Çarşamba, 08:27

Yıllarca…
Devlette küçülme denildi.
Kurum ve kuruluşların kapatılması, daraltılması ve geneli itibariyle de özelleştirilme politikası yürütüldü.
Aynı gerekçeyle…
Merkezi yönetim kurumlarına da yapılandırılma getirilmek istendi. Böyle yapılarken, kentlerin yerinden yönetimi zayıflatıldı.
Şimdi…
Sancıları yaşanıyor!
Keşke…
Kamusal küçülme tercihi ve yapılandırması, verim, katkı, etki ve rolüne göre, uygulansaydı. Çözüm kolaylaşır ve sonuçlar alınırdı.
Örneğin…
Bakanlığın taşra teşkilatı olsalar da, kültür ve turizm il müdürlükleri, hantal kurumların başında geliyor.
Bazı ülkelerde, kral ve kraliçelerin simgesel kalması gibi, Türkiye’de de, kültür ve turizm il müdürlükleri böyle…
Bütçe orantısızlığına rağmen…
Belediyelere, adeta her hizmet yüklendi.
Dolayısıyla…
Merkezi yönetimin taşra teşkilatlarıyla yönetilen müzelerin tümü ile diğer sorumluluk yerleri ve turizm politikasının, belediyelere devrinde geç bile kalındı.
Kentlerin bugünü ve geleceğinde, artık kültür ve turizm, temel yürütme ve hedeflerin arasında bulunuyor.
Kültür ve turizm, kentlerin işi!
Bursa’nın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, tarihteki büyük önemi ve turizm potansiyeline sahip kenti temsil edemiyor ve taşıyamıyor.
Simge Yeşil Külliyesi’nin bitişiğindeki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin perişanlığını biliyoruz.
Arkeoloji Müzesi’yle beraber, çifte müzenin taşınması için de Nilüfer’de, Özlüce’de, Hazine’den yer tahsisini duyduk.
Önemli kentsel projelerin bile, süreç ve ödenek sorunlarıyla geciktiğini ve tartışıldığını da dikkate alırsak… Müzelerin taşınabilmesi, lüks gibi değerlendirilip, ağırdan alınabilme olasılığı var
Dün…
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın kentsel tanıtımı ve belge yayıncılığında, yeni eserleri açıkladı.
Altepe, “Bursa belgeliğini zenginleştiren, tarihi, kültürü, folkloru geleceğe taşıyan yayınlarımız Bursa’ya ve Bursa sevdalılarına ufuk olacak.” diyordu.
Turistik; 7 kitaptan oluşan rehber set, devlet ve hükümet politikasıyla yıllardır nelerin yapılamadığını gösteriyor.
Merkezi yönetimin taşra teşkilatlarının gereksizliği de, böylece bir kez daha gündeme gelmiş oluyor.
Düşündük…
Yeni Vali Münir Karaloğlu, yabancı turist gibi, merkezi yönetimin yerel turizm ofisine uğrasa ve yerel müzeciliğiyle yetinseydi…