Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’nın yönetiminde, çok başlılığın böylesi!
19 Haziran 2013 Çarşamba, 08:20

Türkiye ve büyük kentlerin geneli, AK siyasi iradesiyle yönetiliyor, ancak Bursa’da tuhaf şeyler oluyor.
Kentsel vizyon ve yol haritası için AK Parti ve kendi yönetimindeki kamu kurumları, ortak yol ve dilde olamıyorlar.
Büyükşehir Belediyesi, 2 yılın ardından, 2030 yılına endeksli bir kentsel vizyonu ve stratejileri, Bursa İl Çevre Düzeni Planı’na taşısa da… Siyasi irade, müdahil tutumuyla flaş gelişme oluşturdu.
AK Parti İl Başkanlığı, akademisyen ve bilim adamlarına da görev verilen sürecin ardından, Bursa 2023 Kent Vizyonu’nu duyurmuştu.
Yerel yönetime, siyasi irade müdahalesi olarak yorumlanan çalışma, belirli bir zamanla hazırlanmıştı.
Tanıtım da, İl Başkanı Sedat Yalçın’ın Büyükşehir Belediyesi’ne başkanlık arzusu ve mesajı olarak da yorumlanıyordu.
Yalçın’ın daha öncesinden kent vizyonu gereğine yer veren açıklamalarına, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, sessiz kalmayan reflekste bulundular.
Akademisyen ve bilim adamlarıyla da beraber, demokratik katılımlı süreçle kente 2030 uygulamasıyla vizyon getirildiği vurgulanmıştı.
Birkaç gün önce…
Büyükşehir Belediyesi’nin med-yaya gönderdiği kitapçık ve ön yazısıyla da, 2030 uygulaması yeniden gündeme getirilmiş oldu.
Söz edilen Bursa İl Çevre Düzeni Strateji Planı’nın, Türkiye’de tek olduğu vurgulanıyor ve başlıca içeriği paylaşılıyordu.
Bursa için Ortak Vizyon ve geliştirilebilmesine yönelik 9 stratejik eksen, 35 hedef, 104 strateji, 246 proje ve eylem planı anlatılı-yordu.
Yalçın’ın, “Bursa’nın vizyonu yok” sözleriyle başlayan tartışma ve gelişen süreç… Kamuoyu önündeki görüntü, iktidarın kendi belediye başkanıyla görüş ayrılığı ve ihtilafı olarak konuşuluyordu.
Durum böyleyken…
Bölgesel kalkınma politikası, süreçleri ve uygulamaları için oluşturulan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı da, Bursa’ya vizyon tartışmalarına ortak oldu.
Dün…
Kamu ve özel sektör, üniversiteler ve ayrıca sivil toplum örgütlerinin de davet edildikleri 2013-2023 Bölge Planı Çalıştayı yürütüldü.
BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci, bölgenin geleceği ile ilgili yol haritasının çizildiğini vurguladı.
BEBKA Planlama Birim Başkanı Jülide Alan, 2 yıldır devam eden süreçle gelinen son durumu için de, “Üç ilimizde sanayi, tarım, turizm, sosyal yapı, çevre ve enerji, mekânsal gelişme ve ulaşım konularında özel ihtisas komisyonları oluşturduk.” diyordu.
Büyükşehir Belediyesi’nin 2030’u, AK Parti’nin 2023’ü, BEBKA’nın 2014- 2023 vizyonu ve ayrıca hangi yıla endeksli olursa olsun, akademik meslek odalarının itirazları ve uyarıları…
…Ve!
Son dakika haberi…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il çevre düzeni planlarının yanı sıra, bölgesel kalkınma ajanslarının sınırlarından oluşan bölge planlarını da yürürlüğe koyacak.
Uygulama kapsamında, 1/100.000 ölçekli Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesel Çevre Düzeni Planı’nın hazırlanması için de, süreç başlatıldı.