Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’ya DOĞAL SİT merceği!
13 Haziran 2013 Perşembe, 08:11

Taksim’deki Gezi Parkı’yla oluşan gündem, kent uygulamasının da ötesine geçerek, demokrasi, özgürlük, insan hakları ve hukuk kavramları tartışılıyor.
Öncelikle…
Demokrasiden söz edilecek ise, eylemsiz demokrasi olmaz. Düşünce ve ifade özgürlüğü de, eylemlerin anlamıdır.  Terör yaratmayan, şiddet kullanmayanlara sert davranmak da, insan haklarıyla bağdaşmaz. Hukuk da,  ortak normlarla herkes için önemlidir.
Bursa’da bazı kamusal projelere karşı çıkanlara “İstemezükçü” denilmesi, kentli hassasiyeti, demokrasi ve hukuk yönleriyle değerlendirilmelidir.
Projelere duraksama veya iptaller, “İstemezükçü” denilenlerin kendilerini mahkeme yerine koymalarıyla değil, yargı kurumlarıyla oluyor. Dava edilen kurum ve kuruluşların da, savunma hakları mevcuttur.
Kentsel dönüşüme yürütmeyi durdurma yerine, ancak esastan iptal davasının açılabileceği ve Konut Edindirme Yardımı’nı alamayanların da, artık dava açamayacak olmaları, Hukuk Devleti ilkesiyle çelişiyor.
Parlamento ve kamusal idareler, kentleri, toplumu okuyabilmeli, doğrular, beklentiler ve çözümler, doğru zamanda, doğru uygulamalarla olmalıdır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Bursa ve Yalova illerindeki DOĞAL SİT’leri mercek altına alıyor.
DOĞAL SİT alanlarının durumu ve ön değerlendirmesini öngören uygulamanın, 100 günde tamamlanması öngörülüyor.
Bursa, planlamada sorunlu ve sancılı kent…
Tarihi, doğal ve tarımsal özellikleriyle beraber, planlamada kararlar zor alınabiliyor. Tartışmalı, dava edilen kararlar oluyor. Kaçak yapılaşmayla, bugünlere varan kent gerçeği de bulunuyor.
Ankara’ya göre, kentin önemli bölümü, doğal özellikte sanılıyor. Otların olduğu, tarımın yapıldığı yerler olarak biliniyor. Yerinde ise, yapılaşma var.
Yıllardır, “Ova Koruma Alanı” tanımlaması var, ancak bugün bir başka ova gerçeği var. Yapılaşmış olanı veya olmayanıyla da, atıl ve ilgisiz DOĞAL SİT alanlarından da söz edilebiliyor.
Yasama ve yürütme, toplumun ve yerel yönetimlerin gerisinde kalıyor.Yerel yönetimlerin elini güçlendirecek uygulamalar, pek gündeme gelmiyor. Siyasi irade, çözümde tam sonucu da sağlayamıyor.
Bir süre önce…
Üstün Kamu Yararı gerekçesiyle SİT alanlarının projelere; yapılaşmalara açılmasını öngören yasa hazırlığı konuşuluyordu.
Böyle süreçte, DOĞAL SİT alanlarının son durumu, kısa zamanlı çalışmayla ele alınıyor.  Söz konusu yasa süreci, gelişen Taksim olayları nedeniyle duraklatıldı, ancak…
Türkiye’nin SİT envanteri için tarama yürütülüyor.  Sonuçlarına göre ise, örneğin Bursa’nın ovası ve yamaçları, eskiye dönemeyecektir. Geridekiler, gündeme geliyor.
DOĞAL SİT durum değerlendirmesiyle de, “Bakalım, nelerimiz var!” denilmiş oluyor.