Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bursa’ya turizm dopingi!
22 Kasım 2013 Cuma, 08:37

Belediyelerin meclislerinde, artık son oturumlar yapılıyor.
Dolayısıyla…
Bursa’da da, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemi ve açıklamalar, yerel seçim süreci nedeniyle başlıca önem taşıyor.
İktidar ile muhalefetin en önemli karşılaşması, önümüzdeki ay düzenlenecek oturumla gerçekleşecek.
Bütçe geliyor!
Yeni yılın bütçesi, 1 milyar 240 milyon TL olarak taslağa geçerken, dünkü oturumda ise, gelişini haberdar ediyordu.
Yanı sıra…
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne ait yeni bütçe de, taslak 509 milyon TL olarak, yine gelecek ay ele alınacak.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda, rakamlar yoktu, ancak gündemin bazı maddelerine odaklandık.
Konuşulmadı ve ötelendi.
Geri çekildi!
Kentin turizm potansiyeli, beklentileri ve hedefleri açısından, çok önemli bir dosya vardı ve iktidarın tereddüdü nedeniyle kararı ertelendi.
Turistik tesis alanı ve turistik tesis bulunan ticaret alanlarına 0.20 emsal artışı yani ilave inşaat alanı tanınması konuşulacaktı.
Ana muhalefet CHP’nin önergesiyle daha önce gündeme gelen düşünce, iktidar tarafından kayda alınmıştı.
Dün aktardık.
CHP, önergesiyle uyuşmayan ve genele yayılmak istenen bir karar çıkartılmak istendiğini savunurken, AK Parti ise, fark olmadığını söylüyor.
Ayrıca...
Önerge sahibi Osman Ayradilli, 0.20’nin oransal değil, sayısal yani % 20 değil, örneğin 2 emsalin, 2.20 olması gerektiğinden söz ediyor. AK Parti’de, oransal hüküm olup olmayacağı ve kapsamı için farklı görüş gelişmişti.
Emsal artışına ilişkin dosya geri çekildi, ancak edinilen bilgiye göre, AK Parti’de kararın prensipte belli olduğundan söz ediliyor.
Uygulama, daha yüksek bir emsal artışı ve sınırlamasıyla en fazla 0.50’ye kadar olmak üzere, hükme bağlanmak isteniyor.
Turistik tesis alanı tanımındaki yerlerin yanı sıra, ticaret alanı tanımında olup, böyle yerlerde bulunan turistik tesisler de, uygulamadan yararlanacak. Daha önce emsal artışı almış yerler ise, kapsam dışı tutulacak.
Yürütme, 1/5000 ölçekli ana ilke planına konulacak notla ilçe belediyelerince, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarıyla sağlanacak. Emsal artış istekleri, ilçe belediyelerinin değerlendirmesine göre, üst sınıra kadar karara bağlanacak.
Gündemde, yıkılacak Atatürk Stadyumu ve yakın çevresine ilişkin imar planı değişikliği de bulunuyordu, ancak bu dosya da geri çekildi ve ötelendi.