Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Büyük Bursa'ya, artık bu şart!
29 Mayıs 2012 Salı, 06:00
 Geçen yıldan beri, kentsel dönüşüm yasası denilen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun yürürlükte…
Sıra, işleyişte!
Afet riskini bertaraf edebilmekten söz ediliyor ve beraberinde, yerleşim düzeninin iyileştirilmesi de gündeme gelmiş oluyor.
Kavramsal ve yöntem olarak doğru gözükse de… Deneyim ve tereddütlerle de beraber, yasa, beraberinde farklı yeni tartışmaları da getirdi.
Bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği de büyüdü.
Eldeki yasa, kentlerin üzerinde sihirli değnek değil. Modern ve karşılıksız ev, gayrimenkul sahiplerinin tümü için geçerli olabilecek mi? Tarlaya 4 katlı bina dikenleri neler bekliyor.
Betonların yeniden doğuşu, çağdaş şehircilik özlemini giderecek mi?
Durum itibariyle…
Bursa, 1. Derece Deprem Kuşağı'nda yer aldığı için Yıldırım ile Nilüfer arasında fark yok. Yapıların güven riski ve zemin kalitesi, elbette belirleyici…
Uygulama açısından…
Hukuk, büyük önem taşıyor. Hukuk normları ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı da konuşulan yasa hükümleri, süreci temelden bağlıyor.
Artık…
Yasa yürürlükte!
Sihirli değnek, pembe hayaller, güven ve iddiayla kamuoyuna anlatılan düşünceler… Tartışmalar ve eleştirel yaklaşımlara rağmen, kendi yöntemlerini de geliştiren belediyeler…
Doğanbey kentsel dönüşümü, farklı… Gayrimenkul sahipleriyle ikna ve uzlaşı, ilk adımlar oldu. Hukuk normları geçerliydi, tam yargı hakkı kullanımı vardı. Süreç yönetimi, sıkıntı oluşturdu.
Yasa, Bursa için önemlidir, ancak… Deneyimler ve tereddütler, bilgi karmaşası ve bilgi kirliliği ortamı, yerel gündemle ele alınabilmelidir.
Bir yanda yerel yönetim ve hukuk, diğer yanda meslek odaları ve merkezi yönetimin yürütmeye yetkili bakanlığı ve toplu konut idaresi...
Tarafların, bilgi ve görüşlerini paylaşacağı bir kamusal organizasyona, Bursa'nın ihtiyacı var. Çünkü Bursa'nın, halkın faydası söz konusu…
Türkiye'nin önde gelen karma sivil demokrasi kurumu Bursa Kent Konseyi, konuyu ve tarafları, çatısı altında gündeme taşıyabilir.
Konu, siyaset üstü bir meseledir. Tarafların bilgi ve görüşleri sayesinde, kentli aydınlatılmış olacak, faydasını Bursa görecektir.