Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Büyükşehir’e sıcak takip!
06 Mart 2013 Çarşamba, 08:12

Büyükşehir Belediyesi, mevcutta kendi tesisi bulunan veya boş durumdaki arsalarını ne zaman değerlendirmek iste, tartışmalar oluşuyor.
Çünkü…
Kentsel, bilimsel ve hukuksal itirazlar gündeme geliyor. Bu itirazlar, açılan davalarla da yargı kurumlarına götürülüyor.
Yine…
Benzer süreç var!
Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın, Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Yolu’nda kullandığı 65 bin metrekare alanın satılmaktan istenmesinden vazgeçilmiyor.
Geçen yıl…
Denenen, ancak hukuki tartışmalar nedeniyle askıya alınan satış, yeni bir imar planı değişikliği uyarlamasıyla tekrar gündeme alındı.
Daha önce kamusal amaçlarla değerlendirilmek üzere yıllar önce elde edilmesini sağlanan yer, ticaret alanı tanımına alınmıştı.
İhale hazırlığı yapılıyor!
Şimdi…
Tıpkı, Acemler’deki Otobüs İşletmesi’ne ait yer için satış ihalesinin yapılmış, ancak idari yargıya götürülmüş olması gibi, böyle benzeri bir idari yargılama süreci başladı.
İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın Ankara’daki genel merkezleri, Bursa’daki ilgili ana ilke ve uygulama imar planlarını dava etti.
…Ve!
Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne 3 ayrı dilekçeyle yapılan başvurular, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki ilgili değişiklikler için yürütmeyi durdurma ve iptal istemini içeriyor.
İmar değişiklikleri için yasal sürelerinde Büyükşehir Belediyesi’ne idari itirazda bulunulduğu, ancak cevap bile alınamadığı, dilekçelerde vurgulanıyor.
Çeşitli zamanlardaki imar değişiklikleriyle sosyal donatı alanlarında azalmalar kaydedildiğinden de söz edilen dilekçelerde, benzer bir örneğin oluştuğu belirtiliyor.
Gelişmekte Bursa’da, rantı yüksek belirli bölgelerin yapılaşma fonksiyonlarının ve koşullarının değiştirildiğine, sakıncalarına değiniliyor.
Kamusal, sosyal donatı alanlarının elden çıkarılıyor olması gerekçesiyle kamusal ve kentsel çıkarların da göz ardı edildiği ifade ediliyor.
Acemler’deki yerin de, turizm alanı tanımlamasıyla satılmak istendiği anımsatılıyor, ancak ısrar edilen satışın tekrarına karşılık açılan 2. davaya işaret ediliyor.
Bu 2. davadaki iptal kararı için “Haklılığımız hukuken ortaya konmuş olmaktadır.” görüşü kullanılıyor.
Kentsel koşullar, imar ve planlama mevzuatı ve ilkeleri gerekçeleriyle yapılan itirazlar ve oluşan yargı süreçleri, BursaRay İşletme ve Bakım Merkezi’ne ait alan ile Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin de bulunduğu kavşakta alışveriş merkezine dönüşen alan de gündeme gelmişti.
Arsalarını paraya dönüştürmek isteyen Büyükşehir Belediyesi de, itirazlar ve aleyhteki idari yargı kararları nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor.