Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Dağyenice mahkemelik!
06 Temmuz 2012 Cuma, 00:21
Yatırımcı aranan Dağyenice Termal Turizm Bölgesi, dava edilen kent projeleri arasına girdi. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve Bursa Barosu, ortak başvuruyla yerel idare mahkemesine başvurdu.
Bursa Valiliği’nce, kent potansiyelini değerlendirme ve kimliğini güçlendirmeye dayandırılan uygulaması, kentin çıkarları gerekçesiyle itirazla karşılaştı.
Uygulama alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca onaylı, ancak Bursa Valiliği’nin isteği, diğer yerel yönetim kurumlarının idari ve planlama kararları nedeniyle ilgili tüm yerel kurumlar muhatap alındı. İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi, dava edilmiş oldu.
Kurumlara itirazda, “Kentimiz bir an önce sanayi kenti kimliğinden sıyrılarak, tarımın da korunarak geliştirildiği, turizm ve hizmet sektörü yoğunluklu bir ekonomik modele kavuşturulması desteklenebilecek çalışmalardır.” düşüncesine yer verilse de…
İtiraz, yine kentin çıkarlarını savunuyor!
Öncelikle…
Tarımsal gerekçe var!
Sahanın büyük çoğunluğunun (özel mülkiyet tasarrufu altındaki arazilerin büyük çoğunluğunun ) Dağyenice Göleti ‘nin sulama sahasında kaldığı belirtiliyor. Sulama için İl Özel İdaresi’nce arazi toplulaştırılmasına rağmen, tarım arazilerinin de yok edileceği eleştirisi yapılıyor.
Ardından…
Termal çelişki gerekçesi vurgulanıyor.
Resmi kurum adımıyla yürütülen sıcak su sondajlarından sonuç alınamadığı savunuluyor. Termal tesislere sıcak suyun, Kültürpark’tan borularla 50 lt/sn akışla sağlanacağı belirtiliyor. Tesisleşme nedeniyle de 900 bin lt/gün açığa su çıkacağı, yer altı, yer üstü su kaynaklarının olumsuz etkileneceği ifade ediliyor.
Ayrıca…
İçme suyu ve tarımda sulama amacıyla kullanılan veya gelecekte kullanılabilecek barajların su kaynakları ve çevresindeki su toplama havzaları ile rezerv alanlarını olup olmadığı da, tartışmaya açılıyor.
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Ertuğrul Aksoy’la konuştuk. Kentsel, kamusal çıkarlara dayalı hareket ettiklerini özellikle vurguluyor.
Sözlerinin devamında, “Toprak Koruma Kurulu’ndan olumlu kararın çıkarıldığı oturumda yoktum ve yerime gidecek arkadaşımız da katılamadı. Bu kararı, en başta tartışıyoruz.” diyor ve temel yanlışlık iddiasında bulunuyor.
Dağyenice uygulamasının, bölge itibariyle termal turizme yer olarak seçilmesine hayret ediyor, “Var olan tarımsal amaçlı proje ve uygulaması yok sayılıyor. Sıcak su bulunamayan bölgeye taşıma suyla işlev kazandırılmak isteniyor. Taşıma suyla 25 kilometrelik hat ve yalıtımı, büyük harcama olacaktır. Günde 900 bin metreküp kirli su ne olacak?” şeklinde konuşuyor.
Uygulamanın hayata geçirilmesi için Bursa Valiliği’nin ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği’nce ayrı ve ortak çalışma süreci var, ancak bu sürecin kaderini, yargı kurumu belirleyecek. Olası yürütmeyi durdurma kararı, süreci donduracak.