Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Devlet personeline, “adalet” çelişkisi!
12 Ocak 2012 Perşembe, 19:12
Yasama tuhaflığına, yenileri ilave oluyor.
Toplu Konut İdaresi’ndeki idari ve teknik personelin mali ve özlük haklarına, yeni bir yasal düzenleme yapıldı. Hak ve adaletin sağlanacağı belirtilirken, aciliyet de vurgulandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyesi olarak bir konuşma yaptı.
TOKİ’nin uzmanlık ve ihtisas kurumu tanımı taşımasına rağmen, personeline yönelik çelişkili bazı hususların yasayla çözümlenmek istendiğinden söz ediliyordu.
Gerekçeler anlatıldı.
Ek yasamayla düzeltilecek durum hakkında, “Emsal kamu kurum ve kuruluşlarına nazaran özlük ve mali haklarında hak kaybı oluşmuştur.” diyordu.
Farklı yönler açısından, “Mevcut durumda, personelin aylıklarında ciddi bir düşüş olacak ve hak kaybına sebebiyet verecektir.” ve “personelin motivasyonu olumsuz etkilenecek ve verimliliğin düşmesine sebebiyet verecektir.” yorumları yapılıyordu.
Aksi durumda ise, “uzman kadrolarında nitelikli ve kalifiye mühendis ve avukat çalıştırılması mümkün olamayacağı gibi personelin özel sektöre ve diğer kamu kurumlarına kaçış olabileceği” görüşü de paylaşıldı.
Muhalefet, eleştirdi!
Tüm resmi kurumlardaki personel çalıştırma koşulları arasında, adaletsizlik, haksızlık, eşitsizlik vardı. Bazı kurumlara yönelik ayrıcalık politikasına tepki gösterildi.
Hükümet tarafından “Eşit işe, eşit ücret” politikasının iddia edilmesine rağmen, çelişki ifade edildi. Ülkede açlık sınırının 981 TL ve yoksulluk sınırının 2 bin 693 TL olduğuna da, işaret edildi.
Çalışma koşulları açısından…
Bu sütunlarda, özellikle belediyelerdeki ücret ve özlük hakları sorununu, çelişkilerini gündeme getiriyor, ciddi ücret ve sosyal hak adaletsizliğini anlatıyoruz.
En büyük sivil toplum ve sendikal örgüt olmakla övünen Memur- Sen, bir tam çözüm ve aktif pozisyon görüntüsü vermiyor.
Sol siyaset ve emek kavramına rağmen, ana muhalefet CHP bile, TBMM Genel Kurulu’nda ve dışında. Sol sendikalar kadar aktif ve konumunun gereği gibi davranamıyor.
Şahin, ilinin Büyükşehir ve 3 büyük ilçe belediyelerini mercek altına alır ise, vahim çelişkiyi görecektir. Biliyor ise, üzerine düşen vardır.
Memur ve işçi sendikalarına üye yapılmayan; sözleşmelerden yararlanamayan işçi statüsündeki mühendis, mimar, tekniker ve iktisatçılar… Yeniden oluşan geçici işçi kadrosuyla kadere yeni ortak olanlar... Belediye şirketleri ve spor kulüpleri kadrosuyla çalıştırılanlar…
Eşit işe, eşit ücretten söz eden hükümet, özellikle kentleşme ve kalkınmadan söz ediyor ise, TOKİ’den daha çok önemlidir.
Belediye personeli, mutlak eşit işe, eşit ücret ve eşit statü uygulanmasını gerektiren kurumların çalışanlarıdır. Statülerden, maaş ve yemek paralarına kadar, temelde adaletsizlik, haksızlık vardır.