Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
“Doğanbey” konutları, yıl sonunda mı teslim?
26 Ocak 2012 Perşembe, 09:07
Doğanbey kentsel dönüşümdeki son durum, Ankara’da bakanlar ve belediye başkanları düzeyinde ele alınırken, prensip kararlara varılsa da…
Malum…
Yerlerini devredip, aynı bölgede düzenli yeni bir çevreyle yeni konut hayalleri kuran hak sahipleri, ne memnun edilebildi ne de tam ikna oldu.
İlgili kurumların mutabakatı, maliyet ve geri ödeme konularıyla kabul görmedi. Konutların bir an evvel teslim edilmek istenmesi, teselli anlamına geliyordu.
Apart-kule’ler, kent siluetindeki yerini almakla beraber, şimdi “Daireler, ne zaman teslim edilecek?” bekleyişi var.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, CHP Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın soru önergesine yanıtını, ilk geçen hafta açıkladık.
Bayraktar, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), inşaatların ihale ve yürütme tarafı olduğunu vurgularken, “Osmangazi Belediyesi, diğer tüm konuların sorumlusu gösterildi. Büyükşehir Belediyesi, üst otorite konumuyla sorumluluğa dâhil edildi.” demiştik.
Bugün,yanıta devam…
Ankara’daki zirveyle aynı gün imzalı olan açıklama, “konutların ne zaman teslim edilebileceği” boyutunu de ele alıyor.
Konutların ne zaman teslim edileceğine ilişkin olarak, kesin tarih yok, ancak yanıta dayalı ipuçlarını görmek mümkün oluyor.
Hak sahiplerindeki olumlu bekleyişe rağmen, biz karamsar bir sonuç çıkardık. Böyle bir gidişat öngörüsü, Ankara’daki zirveyle ortadan kalkmış olacak mı?
Tarihsel bilgiler var.
774 konutluk 3. Bölge konutları ile altyapısı ve çevre düzeninin çoktan tamamlandığı; geçici kabul işlemlerinin 25 Ocak 2011’de yapılması ve yapı kullanma izin belgelerinin de, 10 Haziran 2011’de alınmış olmasından anlaşılıyor.
1. Bölge (208 konut), 2. Bölge (222 konut) ve 4. Bölge (400 konut) geçiçi kabul işlemlerine Şubat 2012’de ve 5. Bölge (508 konut) ile 6. Bölge (635 konut) bölge geçiçi kabul işlemlerine ise, Mayıs 2012’de başlanacağı belirtiliyor.
Şayet…
Tamamlanmış olan 3. Bölge’ye ait geçici kabul ile yapı kullanma izni arasındaki 6 aylık zamanı dikkate alırsak…
Diğer konutların teslim edilebilmesi de, etabına göre, en erken ağustos veya en geç kasım gözüküyor.
Bugün için 774 konut, tamamlanmış olsa da… Ankara’daki zirveden sonra, projedeki konutların bir an evvel teslimi için özel çaba ve özen mutabakatı açıklansa da…
Bakan Bayraktar’ın yanıtında, “3. Bölge’deki konutların geçici kabulünün yapılarak, iskân ve tapularının alınmasına rağmen, Bursa Osmangazi Doğanbey Kentsel Yenileme Projesi’nin atyapı ve proje bütünlüğü için ayriyeten teslimi mümkün olamamaktadır.” ifadesini görüyoruz.
Yani…
Etaplar halindeki konutların, altyapı ve çevre düzenlemelerinin tümü ile resmi prosedürler tamamlanmadan, kule apartmanların 1’i bile teslim edilemez.
…Ve!
Ankara’daki zirveye rağmen, Bayraktar’ın açıklaması yine geçerli ise…
Hak sahiplerinin biten konutlarına kavuşturulabilmesi, ancak TOKİ üzerindeki siyasi irade telkini ve baskısıyla mümkün olacak.
Elbette ki…
Osmangazi Belediyesi, iç işleyişini hızlandırır,ancak bu hıza, tüm inşaat etaplarıyla TOKİ hazır mı?