Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Eyleme götürenler…
05 Haziran 2013 Çarşamba, 08:08

Taksim olayları ve ayrıca çeşitli kentlerde de yaşanan sivil toplum hareketi, dehşet yaratan ve üzen görüntüleriyle hiç unutulmayacak.
Polisin, masum protesto eyleminde bulunanlara acımasızca müdahalesi, bir insanlık mağduriyeti ve dramını meydana getirdi.
Sivil toplum örgütlerinin, Taksim olaylarının mağdurlarına desteği ve hükümetin protestoya ortak olduğunu görüyoruz.
Özellikle…
Sendikalar, ön saflarda!
Kamu personel reformuna itiraz ve tepki gerekçeleriyle önceden duyurusu yapılan ve bu haftaya programlanan protesto eylemi olacaktı.
Taksim olayları, önemi de artırdı. Emekçiler, Bursa’da da, bugün meydana çıkarılacaklar.
Çünkü…
Organizasyon var!
Sendikaların önemi büyüktür, çünkü istihdam, ücret ve sosyal haklara ilişkin ölçülerin gözetilmesi ve sağlatılması gerekir.
Türkiye’nin, güçlü ve caydırma gücüne sahip olabilen muhalif siyasi partiler kadar, böyle olabilen sendikalara da ihtiyacı vardır.
Birkaç yıldır…
Devletin kurum ve kuruluşlarında, farklı statülerde çalışan, ancak hakkını tam alamayan ve ayrıca gelecek kaygısı taşıyan on binlerce personel çalışıyor.
Sözleşmeli memurların kadro beklentileri kadar, yaygın olan taşeron şirket uygulamasında, kıdem tazminatı ve izin mağduriyetleri oluyor.
Yıllardır…
Sendikaların varlığı, temsili ve yetkilerine rağmen, toplu sözleşmelerle haklarını bekledikleri gibi alamayanlar da bulunuyor.
Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, yıllardan beri tartışılıyor, ancak uzlaşı ve beklentiler, gerçekleşmiyor veya tam gerçekleşemiyor.
Taksim desteği ve hükümeti protesto edinceye kadar, sendikaların kendi var oluşunun temelini teşkil eden yoğun gündem duruyor.
İstanbul ve bazı kentler için Taksim olayları nedeniyle belirtilen insani sorunlar kavramı, çalışanlar için de, emekliler için de geçerli olabiliyor ve esnaf da dert yanabiliyor.
İnsani yaşam ve değeri, sadece polisin cop ve biber gazı nedeniyle gündem oluşturmayıp, çalışma hayatındaki sorunlar, insanların geçimi ve geleceği için de önemli. Böyle bir önem, meydanlara çıkmayı gerektirebilir, ancak demokrasi ve hukuk kaydıyla…