Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Hükümetten balans ayarı!
08 Mart 2012 Perşembe, 08:39
Anadolu kentleri büyüyor. Büyük kentler, daha da büyüyor.
Planlı kentleşmenin önemi artıyor. Afet riskine karşı, güvenli yapılaşma da vurgulanıyor.
Marmara Depremi'nden sonra, önlem ve çözüm için 2001'de özel firmalar eliyle başlatılan harici yapı denetimi, yeni yasaya bağlanıyor.
Çok daha önceden el atılması gereken İmar Kanunu ise, 1985'ten beri yürürlük taşıyor ve ara düzenlemelerle duruyor.
Hükümetin Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun Tasarısı, zaten sıkıntılı olan yapı denetimi sektöründe, daha büyük rahatsızlık oluşturuyor.
Belediyeler ve başkanları, yerleşik düzen tartışmalarında daima baş sorumlu olarak tartışılıyorken… Yapı denetim firmaları, mutlak başlıca sorumluluğun paydaşı durumuna getirilmek isteniyor.
Firmaların, ruhsat ve kullanım izin belgeleri verebilmeleri de gündemde olup, “Yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin olarak ilgili idareler nezdinde yürütülmesi gereken bütün iş ve işlemleri, bunlara dair sorumlulukları da üstlenerek yapı sahibi adına takip etmek.” deniliyor.
Denetim fonksiyonu genişletiliyor. Örneğin, inşaattaki ustanın yetki belgeli olması ve denetlenmesi, detaylardan biri…
Teknik müşavirlik tanımıyla yapı denetimi firmalarından farklı, ayrı firma yapılandırması, yeni kanuna iliştirildi. Etüt ve proje işleri, ayrıca yapı denetimi yapabilecekler. Ortakları da,  mimar, mühendis ve şehir plancısı dışında olamayacak.
Yeni yasa taslağı, kamusal iş paylaşımı olarak gösterilse de… Yapıya ait inşaat sürecinin yanısıra, ayrıca iskan durumu için de birincil sorumluluk paydaşlığı getiriyor.
İhmal ve görevi kötüye kullanım olması durumunda, firmaların sahiplerinden ilgili alt çalışanlarına, mütehhit ve çalışanlarına varıncaya kadar, hapis cezası öngörülüyor.
Söz konusu cezai hüküm maddesinde, “Bu Kanun hükümlerinin uygulanması sırasında, teknik müşavirlik ve lâboratuvar kuruluşunun icraî veya ihmalî davranış ile görevini kötüye kullanan ortakları, yöneticileri, denetçi mimar ve mühendisleri, yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahhidi, şantiye şefi, proje müellifi gerçek kişiler ile lâboratuvar görevlileri, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” deniliyor.
Tasarı yasalaşır ise, müşavir firmaların etkisiyle yapı denetim firmaları ve özel proje bürolarının işlerinin zorlaşacağından söz ediliyor. Böylesine bir durumun, sistemi etkileyeceği savunuluyor.Bozbey'den bayanlara, “yarım mesai” jesti!

Bugün, Dünya Kadınlar Günü. Çalışan kadınların tarihteki emek mücadelesiyle doğan böyle bir gün, aslında tüm kadınların günü… Çünkü ev kadınları da, bir emekçi…
Nilüfer Belediyesi, böyle bir günde yine bayan personeline jest yaptı. Öğleden sonra, mesaiye devam edilmeyecek ve idari izin uygulanacak.