Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İmar anayasasında, yetki Büyükşehir’de!
18 Ocak 2015 Pazar, 08:00
İl geneli olarak… Bursa’nın imar ve planlama ilke ve esaslarının konulması ve yürütülmesi, artık yerelde Büyükşehir Belediyesi’nin tam yetkisine geçti.
30 Mart 2014’ün ertesiyle…
Büyükşehir Belediyesi’ne ilçelerin tümünün bağlanması ve il genel meclisinin kapatılmasıyla beraber, tek başına yerel yönetim otoritesi konumunu getirdi.
Geçen yıl…
Yerel seçime gidilen aylarda, eski uygulama yürürlükteydi.
Belediye ve il genel meclislerinin eş kararlara bağlanan 2030 Bursa İl Çevre Düzeni Planı, Ankara’ya gönderilmesine rağmen, onay verilmemişti.
Yerel yönetime dayalı olan, ancak 
onaylanmayan yeni imar anayasasının, Bursa’ya geri gönderildiğini ve Büyükşehir Belediyesi’nden tüm ili kapsayan çalışma ve karar istendiğini öğrendik.
Süreç olarak…
Tüm 17 ilçeyi kapsayan yeni dönem Bursa planlaması için yeniden harekete geçildi. Katılan yeni ilçelerle de beraber, belediyelerin tümüne düşünce, istek ve öneriler soruldu.
Yanı sıra…
Merkezi yönetim kurumlarıyla da yazışmalar yürütülürken, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında, kendi düşünce, istek ve önerileri de alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın re’sen imar ve planlama kararı yetkisi ve uygulama örnekleri, en başta belediyelerce tartışılmaya devam ediyor.
Yeni gelişme ise, artık Büyükşehir Belediyesi’ni imar ve planlamanın en yetkili yerel yönetim otoritesi yapıyor ve konum güçlendiriyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, eski mevzuatın geçerli olduğu dönemden önüne gelen Bursa Çevre Düzeni Planı’nı onaylamaması ve bekletmesi de tartışma konusu ediliyor.
Gelişen yeni değerlendirme ve kararın sürecinde, farklı düşünce, adım ve 
fonksiyonların, “ilkesel ana planlamaya son dakikada işlenebileceği”
 ortaya atılıyor.

Kentsel konseyden çağrı!

 Bursa Kent Konseyi Başkanı Semih Pala, yeniden kentin günde-mine gelen hazırdaki 1/100.000 ölçekli 2030 Bursa Çevre Düzeni Planı’nın bir an evvel yeniden nihai karara bağlanması gerektiğini açıkladı.
Böyle denilirken…
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilen ve çağrı anlamına gelen yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tekrar yerel yönetim kurumunca geri gönderilen Bursa Planlaması’nın geçirdiği süreç vurgulanıyor.
Belirtilen…
“Bursa Kent Konseyi’nde 6 ay, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 1,5 sene süren çalışmalar, binlerce kişinin katıldığı görüşmeler ve toplantılar sonucunda oluşan konsensüs ile ortaya çıkarılan…”
Eldeki yeni çalışmaya dayanılarak, “Bursa’nın nüfus artışının son 10 yılda azaldığı, mevcut sanayi alanlarının yeterli olduğu tespit edildi” ifadesi kullanılıyor.
Yeni öngörüyle…
“Sadece, İnegöl-Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Büyükorhan-Orhaneli-Harmancık-Keles planlama bölgelerinde tarımı desteklemek amaçlı tarımsal sanayi önerildi.” 

Yeni OSB’ye tırpan!

Nilüfer ilçesiyle… Bursa’nın gündeminde bulunan ve süreci yürütülen yeni Batı Organize Sanayi Bölgesi’nin uygulanacağı alana, daraltma 
getirildi.
Ankara’daki teknik değerlendirme görüşmelerinde, yapımına devam edilen yeni İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu projesinin güzergahı önemli yer tuttu.
Edinilen bilgilere göre…
Karayolları Genel Müdürlüğü, Batı OSB’nin yapılmak istendiği yerin yakınlarından otoyolun geçirileceğini ve bu nedenle yol kenarı önlemleriyle beraber geniş koridor kullanılacağını bildirdi.
Bu nedenle…
Batı OSB için öngörülen bin 270 hektar alanın 80 hektarını, uygulama kapsamı dışında bırakan bir kararın alındığını, bilgi edindik.