Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kaçak yapıya “af” sinyali!
29 Kasım 2012 Perşembe, 01:40

Diğer yanda…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, imar ve planlamada, belediyelerin üzerinde yetkili kılınıyor.
…Ve!
Özel dönüşüm yasasıyla kentler yeniden biçimlendirilmek istenirken, yıllar öncesine ait imar yasası duruyor.
Yasama ve yürütme, gerektiği şekilde uygulansaydı, kentsel dönüşümler için öne sürülen gerekçe ve ortam, zaten olmazdı.
Ayrıca…
Geçmişteki doğrudan ve dolaylı imar afları, büyük kentlerin makûs kaderine önemli etken olmuştu.
Çözüm zorlaştı!
Bir süredir…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar affı getirecek ve meraları rezerv imar alanı yapacak bir torba yasayı çalıştığından söz ediliyor.
Nihayet…
Bunlar da mı olacaktı!
İmarda sahile yaklaşma sınırı, 10 metreye düşürülmek isteniyor. Bu kadar mesafeye kadarki bölgelerde, Temmuz 1992’ye kadarki yapılara meşruluk da öngörülüyor.
Söz konusu yasama düşüncesi, kentleşme ve doğal çevre açısından ürküten gelişme oldu. Genel bir imar affı kuşkusu ve beklentisi oluşurken, böyle bir durum, kâbus olarak yorumlanıyor.
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, endişeli bir yorumda bulunuyor.
Belediyeler ve imar ve planlamaya yönelik yasamaların, çoğulcu ve şeffaf politikayla ele alınabilmesi gereğini de vurguluyor. Mevzuatın, bütüncül şekilde alınabilmesini ifade ediyor.
Elbette ki…
İmar affı düşüncesi, bazılarını haliyle çok sevindirmiştir. Bir an evvel de, gerçekleşmesini umuyordur.

İMO imza koymadı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu, yeni bir torba yasayla gündeme getirilen TMMOB yasası düzenlemelerini, dün basın toplantısıyla eleştirdi.
Bildiri, 15 meslek odasının imzasıyla açıklanmıştı, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ise, aralarında yoktu.
İMO Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin’le konuştuk.
Aksine…
Yıllar sonra yasama eşiğine getirilen düzenlemelere, olumlu yaklaşımda bulunuyordu. Yerelleşmenin önemini vurgularken, “Tartışılabilir, ancak yıllar sonra yasama adımı gerçekleşmiştir. Geneli itibariyle olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.” diyor.
TMMOB ve çatısı altındaki meslek odaları bütünlüğünün, istenilen şekilde yasa için şimdiye kadar etkin olamadığına işaret ediyor. Her ne kadar, 15 imzadan söz edilse de, meslek odası başkanlarından basın toplantısına az katılım olması da, tartışılıyor.

Değişim

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (UEDAŞ) özelleştirilmesi ve oluşan geçiş süreci, çok tartışıldı.
Zamanla…
Yeniden yapılanma ve değişim, kendisini göstermeye başladı.
Özel iletişim ve abone ofisleri, özel dizaynı ve yaygınlaşmasıyla dikkati çekiyor. Türkiye’nin deneyimli firmasıyla işbirliği de yapılarak, 444 66 46’la Çağrı Merkezi hizmetleri de yürütülüyor. UEDAŞ Yıldırım İşletme Müdürü Değer Opan’la dün bir görüşmemiz oldu. Henüz 30’lu yaşların en başında…
Özelleştirmelerden sonra oluşturulan etkin iletişim politikası, büyük önem taşıyor. UEDAŞ, kamuoyuna açıklamaları, icraatın duyurulması, paylaşımları ve saha çalışmalarıyla dikkati çekiyor.