Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
“Kamusal” hizmet alanına, ücretli otopark sürprizi!
02 Nisan 2013 Salı, 08:32

Para için…
Bursa İl Özel İdaresi, tarihi ve kültürel mirasın simgelerinden Mahfel’i, gözünü kırpmadan yarınki ihaleyle satmak isterken…
Yazmıştık.
Daha sonra…
Anımsatmıştık.
Siyasi irade, böyle düşünmüyordu.
Bir başka ilginç kararı öğrendik.
Ankara karayolunda Bursa İl Özel İdaresi’ne ait olup, devletin bazı kurumlarının da zamanla tesisleştiği alanda, otopark ücretli olacak.
Bursa İl Özel İdaresi İl Encümeni’ndeki kararda, alanın bir kısmında, kuruma bağlı Jeotermal A.Ş.’nin yer aldığı ve geri kalan kısmının atıl olduğundan söz ediliyor.
Ayrıca…
Kamusal hizmet yoğunluğunun sadece yerel yönetim kurumuyla sınırlı olmadığı da ifade edilerek, “Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün bu bölgeye taşınmış olması, ayrıca bu bölgede birçok banka şubesinin bulunması nedeniyle aşırı bir trafik yükünün oluştuğu ve ciddi bir şekilde otopark ihtiyacı hâsıl olduğundan…” deniliyor.
Bu gerekçelerle…
Söz konusu alanda otopark işletmeciliği oluşturulması, karara bağlandı. Pazarlık yöntemiyle de, ihalesi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi, hem kendi birimleri hem de BUSKİ’nin yer aldığı Acemler’deki merkezine, taşıt girişini yasaklamıştı. Yol üzerine açık otopark düzenlemesi yapılmış ve ücretlendirilmişti. Bu çifte uygulamaya tepki varken…
İl Özel İdaresi de, “Tapu ve Kadastro” gibi en çok hizmet verilen bir kurumun yer aldığı alana, otopark işletmeciliği getiriyor. İşletmeci-liğinin, faaliyetlerine kaynak için İl Özel İdaresi Spor Kulübü’ne yaptırılacağı söyleniyor.
İl Daimi Encümeni’nin geçen aya ait kararı, üstelik sözlü öneriyle oluyor.
En az 7.8 milyon TL gelir getirmesi beklenen Mahfel’in satışında, kapsam dışına otoparkının da,  İl Özel İdaresi Spor Kulübü’ne verildiği konuşuluyor.
Devlet kurumlarında bağış ve katkılar alınmak istenmesine, yılarca son verilmek istendi. Bursa’da da, tapu ve kadastro tesisine giriş yapanlara, ücretli otopark sürprizi gündeme geliyor.

O da, vizyonu konuşuyor!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanlığı için süreç yürüten İbrahim Burkay, dün Sönmez Medya’ya konuk oldu.
O da, Bursa’ya vizyonu konuştu.
Yönetimine talip olduğu kurumu, çok önemli bir kent dinamiği olarak tanımlıyordu ve Bursa’ya vizyon oluşturabilmesi gerektiğini de vurguladı.
Kentin potansiyelini değerlendirecek, farklı ve yüksek noktalara taşıyabilecek hedefler ortaya koyuyordu. Ankara’ya fark ettirilme ve istekte bulunma politikasının gerektiğini de, önemle dile getiri-yordu.
Yerli otomobil üretimi hedefinde pek istekli ve somut adımlı görülmeyen Bursa’ya, uzay sanayisi hedefini gösterdi, ancak ha-yalleri gerçekleştirebilme iddiasını da söyledi.
Otomotiv Test Merkezi’nin kurulabilmesindeki uzun süreç, Uludağ’ın tam yetkisinin alınamayışı ve hızlı trenin istasyonlarında tam söz sahibi edilmeyen Bursa’nın, istekte bulunması da yetmiyor ve mücadele oluşuyor.
Burkay, üyelerine kurumsal sorumluluğun yanı sıra, Bursa’nın sorunlarına çözüm ve beklentileri de ele alıyordu. Ancak iletişim ve koordinasyon sorundan söz ederek, “Herkes, bir hedef koyuyor, ancak herkes farklı konuşuyor. İşbirliği ve ortak hedef de olmuyor.” diyordu.