Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
“Kentsel” dönüşümde, tuhaflığın da böylesi!
17 Ekim 2012 Çarşamba, 09:25

İlgili yasa, yönetmelik ve açıklamalarda ise, şehir planlamacılığı ve mimarlık gibi, bütünleyici başlıca temel bilim alanları, unsurları yok gibi…
Toprağın her karışı öne sürülüyor, zeminin yapısı, depremselliği,  faylar ve taşkın sahaları gibi unsurlarla ilgili planlı ve programlı çalışma da olmadı.
Bursa’nın zemin yapısı için Büyükşehir Belediyesi’nce 3 yıl hedefli çalışma başlatılmıştı ve süresi de yarılandı, ancak devletin balyozu tepede bekliyor.
Ortak doğrular için…
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Necati Şahin ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık, kentin bugünü ve geleceği için kayıt düşmek istiyorlar.
Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya da, mimarlığın ve sosyo- ekonomik boyutun devre dışı bırakılmasından şikâyet ediyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er de, açıklamalarda bulunuyor.
Jeofizik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin sesini, yüksek ve sıklıkla da duymak pek mümkün olmuyor.  Ancak konu, öncelikle kendi işi…
Marmara Depremi’nden sonra, özel yapı denetim firmaları sistemi getirilmişti. Kentsel dönüşüm mevzuatı ve açıklamalarında, yapı denetimi boyutu ve sistemini de tam göremiyoruz.
Proje, ruhsat ve yapı kullanma izni gibi uygulamaların, denetim göreviyle beraber, özel müşavir firmalarca yapılmasını öngören yasa tasarısı, henüz sonuca ulaşmadı. Yasalaşır ise, özel yapı denetimi firmaları ve özel proje bürolarının, yeni iş almada zorlanacağı söyleniyor.
Fiyat rekabeti ortamı ve gelirlerini düşüren yasal düzenlemeler nedeniyle sektörde sıkıntılar var. Denetleten ve denetleyen arasındaki ticari boyut da, aralarında tartışılıyor ve farklı model öngörüleri bulunuyor.
Özel yapı denetimi firmaları, Bursa’da seslerini duyuramıyorlar. Tek çatı oluşturan birlik var, ne sektörel ne de kentsel dönüşüm gündemiyle de ses veriyor mu?
Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Uzun’a, özel yapı denetimi firmaları sektöründe de yanıtları merak edilen bazı soruları sorduk.
Sonuç…
Kentsel dönüşüm projesini yüklenen Toplu Konut İdaresi ise, kamu kurumlarının muafiyeti gereğince, özel yapı denetimi firmalarına tabi olmayacak, kendi kendisini denetleyerek devam edecek. Özel sektör, yine özel yapı denetim firmalarıyla denetlenecek.
Ayrıca…
Projeci, denetimci ve imarda da bürokratik yetkili özel müşavir firmalar sistemine geçilir ise…  İdari ve teknik yapısı, donanımıyla ayak uyduran özel yapı denetim firmaları, yeni hayatla varlık gösterebilecekler.