Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kentsel dönüşüme, “balyoz” gibi yasa!
18 Eylül 2012 Salı, 09:34


Konut ve işyeri sahiplerinden, yenileri için değer farkı istenebilecek. Gayrimenkul sahibi olanlar, uygulama nedeniyle borçlu duruma gelebilecekler. Yeniden sahiplenme için kira öder gibi borçluluk durumuyla karşı karşıya kalınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir yönetmeliği, bu kez mali esaslara düzenleme getiriyor.
Dönüşüm projelerine ilişkin özel hesap uygulamaları ve bu çerçevede, ilgili gelir, harcama, kredi ve kaynak aktarımı,  hükme bağlandı.
Binaların afet risk tespiti ve yıkım işleri için de kredi kullandırılabilecek.
Mali yeterliliğin bulunmadığı veya gerekçe olarak öne sürüldüğü durumlarda, fiziki uygulamanın hazırlığına kredi seçeneği oluşturuluyor.
Mazeretleri ortadan kaldırmak isteyen kredilendirme, yapı maliyetinin %1’i ve tebliğde öngörülmeyen yapı sınıflarında ise, yapı keşif bedelinin % 1’iyle de sınırlı tutuluyor.
Merkezi yönetim kurumunun, ön çalışmaları resen yapma ve tahsil edebilme yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılması durumunda, harcamaların geri alınabilmesi de gözetilmiş oluyor.
Dönüşümden etkilenecek kiracılar da, mali uygulama kapsamına alındılar.  Kiralık yerlerin kullanım türüne göre, yine konut veya işyeri sahibi olmalarına özel krediyle imkân sağlanıyor. Adreslerinde, en az 1 yıl süre ikamet edenler, başvuruda bulunabilecek.
Kredilendirme, yönetmelikle yürürlüğe girdi.
Brüt inşaat alanlarının alt ve üst sınırlarına göre, geri ödeme süreleri ve dönemsel artış güncelleme oranları belirlenirken, erken sıfırlamaya indirim de öngörülüyor.
Ödeme güncelleme oranları…
Brüt inşaat alanı 101 metrekareye kadar olanlarda aynen, brüt inşaat alanı 101-150 metrekare arası için % 10 ve brüt inşaat alanı 150 metrekareden büyük olanlarda %20 artırılarak uygulanacak.
Geri ödeme süreleri…
Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olanlarda 120 ay vade tanındı. 101-150 metrekare arası için 84 ay ve 150 metrekareden büyük olanlarda 60 ay uygulanacak.
Geri ödeme tutarlarının artırılması için dikkate alınacak güncelleme oranları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenecek. Ödemeler, inşaatın bitiminden sonra başlayacak.
Kredilerin geri ödeme süresince, “Konut Sigortası”  ve deprem sigortası olarak bilinen “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” poliçeleri zorunlu olacak.
Kentsel dönüşümden kaçınma ve mazeret durumlarının ortadan kaldırılabilmesinin, yönetmelikle hedeflendiği de, açıkça ortada…