Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Keşke uygulansa…
24 Şubat 2013 Pazar, 08:34

Türkiye’nin düzeni için anayasa, yasa, yönetmelik ve genelgeler var, ancak böylesine sabit kaynak ve esaslara rağmen…
Denetim ve yaptırım zafiyeti nedeniyle tartışmaların, sorunların, çözümsüzlüklerin, kaygıların sonu gelmiyor, sıcak gündem, tekerrür de edebilen sıcak gelişmelerle oluşabiliyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim ve öğretim kurumlarındaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin; özel hijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kurallar, bütünsel şekilde hükme bağlandı.
Öğrencilerin yanı sıra, okulların yöneticileri, öğretmenleri ve velilerle beraber, hizmet sektörünün çok önemli bir kesimine, işleyiş disiplini getirilmek isteniyor.
Keşke…
Harfiyen uygulansa!
Sağlıklı üretim koşulları, azami şekilde gözetilirken, kapı ve pencerelerden görevlilerin giyimine, katı atıkların bertaraf edilebilmesinden geri dönüşebilen atıklara, pişirme ve soğutma koşullarında stoklama ve satışa, pek çok ayrıntı, ele alındı.
Yıllardır rutin olan, ancak uygulanabilirlik zafiyeti nedeniyle çok tartışılan koşul ve davranışlar, söz konusu yeni yönetmelikle daha detaylı hükümlerle engellenmek isteniyor.
Çalışan personelin, gıda hazırlık ve üretim alanında takı takamayacağı, oje, cila ve makyaj malzemesine de izin verilmediği yönetmelik, gıdayla temas amacıyla üretilmemiş basılı ve yazılı kağıtlar ile geri dönüşümle yeniden işlenmiş kağıtların, gıdanın satış ve serviste kullanımını yasak ediyor.
Yaygın olarak tüketilen dondurulmuş gıdaların saklanmaları ve servis edilebilmelerine de esaslar getirildi. Sıcak servis edilen gıdaların 63 derecenin altında ve en çok 2 saat, soğuk gıdaların ise 8 derecenin üstünde ve en çok 4 saat bekletilmesi öngörülüyor.
İşletmecilerin, sağlıklı beslenme ve güvenilir gıdayı, süt tüketimini artırmak gibi amaçlarla hazırlanan reklam, broşür, bilgi ve belgeleri kolay okunacak yerlere asmak zorunda olacaklar.
Gıda denetiminde etkinliği sağlamak amacıyla ALO GIDA 174 gibi irtibat telefon numarasının yer aldığı ilanları, kolay görünecek şekilde ve göze çarpıcı yerlerde bulunduracaklar.
Yönetmeliğin yayınından önce faaliyet gösteren işletmelerin personeline, 31 Aralık 2014 tarihine kadar, yine yönetmelikle öngörülen eğitimi aldırmaları şart koşuluyor. Yönetmeliğin yayın tarihinden sonra alınacak yeni personelde de, eğitim şartı aranacak.
Bu arada…
Yönetmeliğin işleyişi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’yla yürütülecek, ancak düzenli ve etkin denetim açısından, bu yetkilendirme, yine tartışma konusu olmaya devam ediyor.
İşleyiş, denetim ve yaptırım, çok önceleri, belediyelerce yürütülüyor ve zabıta birimleri de, hızlı ve etkin şekilde görev yapıyorlardı.
Yetkinin merkezi yönetime geçmesiyle beraber, illerdeki personel ve araç yetersizliği gerekçesiyle denetim ve yaptırımın zayıfladığından söz ediliyordu.
Şimdi…
Güçlü bir yönetmelik var!
Özellikle…
Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’ne mesajımız şudur ki…
Yeni yönetmeliğe dayalı denetimlere başlanabilmelidir. Böylece okullarda en hazır olanlar ve ayrıca en endişe yaratanlar var ise, yeni işleyişin ilk adımları atılabilmelidir.
Okulların, tarihi belirsiz olası bir deprem riski taşıyıp taşımadığı ne kadar önemli ise, her gün gıda satışı yapılan yerlerin önemi de, o kadar önemlidir.