Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
O da, kürsüden yırtındı!
10 Mart 2013 Pazar, 08:37

Yeni bir kararla Bursa’daki bazı yapı denetimg kuruluşlarının faaliyetten geçici men edilmeleri, gerektirecek nedenlere mi dayanıyor?
“Hayır!” deyip, eleştirel düşünce ve eleştirilerini basına açıklayan İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bursa’daki il müdürüne tepki gösteriliyordu.
“Deprem Haftası” nedeniyle de dün Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er’in açıklamaları vardı.
O da, yırtındı!
Çünkü…
Kentsel dönüşüme dayanak gösterilen afet riski ve deprem gerçeğine rağmen, Bursa’nın fay hatlarının, uygulama imar planlarına işlenmediğini söylüyordu.
Şahin’in açıklamalarını ele aldığımız makalemizde, imar ve planlama mevzuatı ve uygulamalarındaki tuhaflık, tereddüt ve çözümsüzlükten söz etmiştik.
Jeolojik muhalefet de öyle!
Er, yer bilimi açısından deprem riski taşıyan durum ve tespitlerin sabit olduğunu, ancak imar planlarında ise, gerekenin 2 yıldır yapılamadığına dikkati çekiyor.
Açıkçası…
Kendisine sorduk.
İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları Odası’nın, açılan davalar ve suç duyurularıyla eşzamanlı hareket ettiklerini sıcak takipte olduklarını anımsattık. Benzer hukuki iddia ve adımlar, Er’in yönetimsel politikasında yoktu.
Er, belediyelerden uygulama imar planlarının kendilerine verilmediğini ve verilse bile… Fayların yer almadığı durumuyla da, ne derece itiraz belgesi olabileceğinden kuşku duyuyordu.
Böylesine bir sorgulama yapılabilir, ancak İnşaat Mühendisleri Odası ise, kent merkezindeki tramvay hattının uygulama imar planlarına işlenmediği gerekçesiyle dava açmıştı.
Uygulama imar planlarının temin edilebilmesi için Bilgi Edinme Kanunu’na göre yol izlenmediğini de söyleyen Er, 2 yıldır sadece konuşan görüntüsü veriyordu.
Merak ediyoruz!
Resen imar değişikliği yapma yetkisiyle Bursa’da, parsel ölçeğinde akaryakıt istasyonu yapılabilmesine bile vize veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üst otoriter konumuyla nerede?
Yapı denetimi kuruluşlarına, kayda alınmayacak nedenlerle kapatma cezaları verdiği gerekçesiyle eleştirilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Er’in açıklamalarına kayıtsız kalmış olmuyor mu?
Çünkü…
Kentsel dönüşüm töreni için Bursa’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, meslek odalarının da katıldığı toplantıda, Er’in aynı sözleriyle karşılaşmıştı.
…Ve!
Bu detay, Er’in de dikkatinden kaçmıştı.
Er, belki hukuki mücadele yöntemini henüz yeni gündemine alıyordu, ancak bu yerine getirilmek istenirken de, haklı olduğu bir husus vardı.
Olası davada, bilirkişi ücretinin 14 bin TL olduğuna dikkati çekiyor ve böyle bir meblağı ayırabilmenin zorluğu kadar, ileride de kaç dava için katlanılabileceği…
Dolayısıyla…
“Hukuk devleti” ilkesinin varlığından söz edildiği bu ülkede, hak arayabilmenin de bir parasal tarifesi vardı ve adeta, hukuki mücadeleden caydırtmak istercesine…
Er, fay hatlarının, Büyükşehir Belediyesi’nin 2030 yılı perspektifli il geneli planlamasında yer alacağına ilişkin düşünce ve bilgilerin mevcut olduğunu dün söyledi, ancak…
Diyor ki:
“Zannediyorum ki, dağ fare doğuracak!”