Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Onlar da sandık başına!
31 Ekim 2013 Perşembe, 08:23

Kentsel yönetim ve icraatta, bir 5 yıllık dönemin daha bitiyor. Meslek odaları da, söz sahipliği yürütmeye çalıştılar.
Kamu yararı statüsüne sahip meslek odaları, kentsel icraat ve sorunlara çözüm açısından, kendilerine de sorumluluk yüklediler.
Meslek odaları da, sandığa gidiyor.
Bir yandan kamusal icraat için yerel seçimler, diğer yandan içlerindeki kendi rekabetleri…
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık, kentin tarımından ulaşımına, sanayi ve ticaretine varıncaya kadar, görüş bildirdiler ve adımlar attılar.
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, istikrarlı ve yüksek sesli kent politikası açısından, dinamik görüntü veremedi.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bursa İl Müdürlüğü’ne bağlı, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nün Eğitim ve Yayım Bölüm Başkanı Erdal Eroğlu, platform yapıyla adaylık yürütmeye başladı.
Bursa Ziraat Mühendisleri Platformu!
Kamusal ve kentsel sorumluluğun yanı sıra…
Eroğlu, “Meslek odalarının bir mantık farklılaşması yaşayarak, siyasi partilerin parçası olmaktan çıkması ve Türkiye’nin gelecek vizyonunu oluşturmada öncü rol alması, meslek odalarının işlevselliği açısından bir zorunluluk haline gelmiştir.” diyor.
İşbaşındaki yönetimin dönemine ilişkin olarak, yürütülen dönem için eleştirel soruları gündeme getiriyor ve ardı ardına da sıralıyor.
“Ziraat Mühendisliği mesleğinin hak ettiği yere gelmesine yönelik hangi çalışmaları yaptı?”,
“Ziraat Mühendisliği eğitiminde yaşanan sorunlar karar vericilerle kaç kez görüşüldü?”
“Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi ve geleceği için hangi kurumlarla kaç adet çalışma yapıldı? Hangi sonuçlar alındı?”
“Meslektaşlarımın ve sektör temsilcilerinin donanımlarının arttırılması için hangi etkinlikler düzenlendi?”
“Bursa’da 5.000’nin üzerinde Ziraat Mühendisi varken, neden sadece 1.500’ü Oda’ya üyedir?”
Özellikle…
Demokrasi kavramını da gündeme getirerek, “Şimdiye dek yapılan seçimlere katılım oranı neden % 50’lerin altında kalmaktadır?” diye soruyor.
Son sözleri…
“Etkin ve demokratik bir süreç başlatarak, Oda’mızı dar kadro anlayışından ve değer üretmeyen yönetim ataletinden kurtarmak için yola çıkıyoruz.”

 

“Özel” destek…

Yenişehir’den, İsmail Eroğlu başkanlığında yaklaşık 30 kişiden oluşan topluluk, dün Sönmez Medya’ya konuk oldu.
Çeşitli derneklerin temsilcilerinden oluşanlar adına yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü görevinden, Yenişehir’e AK Parti’den belediye başkan aday adaylığını ilan eden Ercan Özel’in desteklendiği belirtildi.
Yöresel hemşeri dernekleri arasında, Yenişehir ve Bursa çevresinden olanların yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu ve Rumeli kökenlilere ait olanlar da dikkati çekiyor. Roman derneği de, bulunuyor.
Eroğlu, Özel’in üretken olacağını ve ayrıca Büyükşehir Belediyesi’yle de uyumlu çalışacağını belirtiyor. İlçe belediyesinin mevcuttaki yönetimine, eleştiriler vurgulanıyordu.