Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ortalığı ayağa kaldırdı!
08 Mart 2013 Cuma, 08:14

Türkiye’nin yeniden imarından söz edilirken, hem mevzuat hem de uygulamalardaki tuhaflığın, tereddütlüğün ve çözümsüzlüğün sonu gelmiyor.
Bursa’daki bazı yapı denetimi kuruluşları, bazı hususlar gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçici men cezasıyla karşılaşınca…
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin de, ortalığı ayağa kaldırmak isteyen bir refleksle dün basın toplantısı düzenledi.
Önemli teknik faaliyetin yerelde bir çatı birliği bulunuyor, ancak varlığın bile ortaya konulamadığını da dikkate alırsak, yine iş Şahin’e düştü.
Mevzuatın zaten sorunlu olduğuna değiniyor ve diğer yandan yapı denetim kuruluşlarına karşı, diğer başlıca büyük kentlerde bile rastlanmayan katı ve tuhaf tutum, vurgulanıyordu.
Şahin, meslek odasına üyeliğin yoğun şekilde yer aldığı bu önemli hizmet alanındaki şoku ve tedirginliği, ülke gündemine de taşıtmak istiyordu.
Bursa’daki 54 yapı denetim kuruluşundan sadece 9’unun faaliyetlerinin durdurulmuş olması nedeniyle toplam 2 bin 472 inşaatın olumsuz etkilendiğini söylüyor.
Projelerin sahipleri ve hedef kitlesi, ruhsat veren 34 kurum ve denetim kadrolarındaki personeliyle de beraber, ticari ve toplumsal sorun bütünlüğü de ele alınıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapı denetim kuruluşlarına denetimleri, tartışmaya açıldı. Faaliyetten men edilmeyi gerektirmeyecek hususların, kayda değer kılındığı belirtiliyor.
Merkezi yönetimin Bursa’daki il müdürü de gündeme getiriliyordu ve  “Tecrübesizlikten de kaynaklanıyor.” deniliyordu.
Kapatmaya ilginç örnekler veriliyor.
Gözetilen hususlardan, diğer tümünde hiç kusur olmamak üzere, diğer tek maddesindeki “Kısmen” görüşüyle bile kapatmaya karar verilmişti. Gerekli koşul hemen mümkün olabilecekken, doğrudan faaliyetin durdurulması da eleştiriliyor.
Üstelik…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın otoriter kurum olmasına rağmen, iş güvenliği için bu kurum yerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uzman olmayan memurlarıyla yapılmasına tepki gösteriliyor.
Yapı denetim kuruluşunun görev yaptığı inşaatlardan tekindeki olumsuzluk gerekçesiyle diğer inşaatların da sekteye uğraması, adaletsizlik olarak niteleniyor.
Şahin, ceza almayan diğer yapı denetimi kuruluşlarının, eldeki örneklere göre, her an kapanabileceklerini de ortaya atarak, “Bursa’da farklı şeyler oluyor” diyor.
Yapı denetim kuruluşlarının tek vücut olduklarını ve tepkisel durumların sergilenebileceği de ifade ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa’daki il müdürlüğünün, sadece yapı denetim kuruluşları için değil, belediyelerdeki imar ve proje uygulamalar için de katı ve tuhaf tutum yürüttüğü, duyumlar arasında bulunuyor.
Açıkçası…
Sorunun kaynağı, öncelikle Bursa merkezli olarak yorumlanıyor!