Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Osmangazi’de CHP’den “tehlikeli” açıklama!
31 Aralık 2013 Salı, 08:18

Belediye başkan adaylarının ilan edilmesiyle beraber, kentsel yorum ve vaatleri duymaya başladık.
Nihayetinde…
Siyasi yarış var.
Oy isteniyor.
Kentleri yönetmek isteyenlerin, ortak doğruları esas alabilmesi ve bu doğrultuda ilkeli ve dikkatli olması gerektiğini düşünüyoruz.
Bursa'da CHP'li bir ilçe belediye başkan adayının bir yönetimsel taahhüdü, kentin geleceği açısından bizde tedirginlik oluşturdu.
Dahası…
Aynı siyasi partinin Büyükşehir adayının bilinen düşünce ve öngörülerinin aksine, tezatlık da bulunuyordu.
CHP'nin Osmangazi adayı Erkan Aydın, kaçak yapılaşma oranın yüksekliğiyle bilinen ilçede, halktan bir beklentiyi sahipleniyordu.
Malum…
Kentsel dönüşüm süreci ve geleceği, Bursa'da tartışmalara neden olurken, Aydın'ın bir değerlendirmesine odaklandık.
Kaçak yapılaşma gerçeğine değinirken, halkan kendilerine "imar ve ruhsat işlerini halletmeden, kentsel dönüşümden bahsedemezsiniz." denildiğini vurguluyor.
Ardından…
Bu gerekçeyle "Bizim de önceliğimiz, bu sorunu çözmek olacak. Bunun için gerekir ise, yasaların ve yönetmeliklerin çerçevesinde imar affını uygulayacağız." diye konuşuyor.
Halkın istediği…
Vaktiyle ovaya, tarlaya, yamaçlara kaçak yapılan ve apartmanlara da dönüşebilen durumun, meşru kılınması…
Böylece…
Kentsel dönüşüm için yürütülecek projede, eldeki yapıların tam gayrimenkul gibi değerlendirilmesi sayesinde, karşılıksız veya 1'den fazla daire elde edebilmeyi sağlamak…
CHP'nin ödün verdiği ve hatta vaat ettiği durum, ruhsatlı yapan, ruhsatlı yapıp da az katlı yapabilenler ve daire alanlar için tartışmasız haksızlıktır.
Daha da, önemlisi…
Savunulan hak, adalet ve hukukla bağdaşmamaktadır. Ayrıca popülist bir siyaset beklentisi ve karşılığıdır.
Son olarak…
2000'li yılların başlarındaki bir uygulamanın ardından, ayrıca birkaç yıl önce ve sadece henüz yapı kullanma iznini henüz almamış yapılara, altyapı, elektrik, su, doğalgaz ve haberleşme gibi hizmetleri alabilme olanağı tanınmıştı.
Yasa ve yönetmeliklere dayalı olarak, yürürlükte sürekli işlerliği olan imar affı bulunmadığı gibi, yerel yönetim kurumları, af da çıkaramaz.
Mahallee dönüşecek köylerde ize, mevcut yapılaşmayı ruhsatlandırmayı öngören bir durum söz konusu olabiliyor.
Elbette ki…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisiyle imara açılması mümkün olamayan; ova koruma alanı gibi yerlere imar çıkarılabiliyor. Deprem riski gerekçesiyle rezerv alan tanımıyla oluyor ve eleştiriliyor.
CHP açısından…
Osmangazi için ortaya atılan imar affı söylemlerine rağmen, aynı siyasi partinin Büyükşehir adayı Necati Şahin, böyle düşünmüyor.
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi'ne başkanlığı süresince, kaçak yapılaşma gerçeğini gündemde tutmuştu.
Kaçak yapılaşmayla çarpık kentleşen Bursa'ya kentsel dönüşüm yöntemini önemsiyor, ancak uygulanabilirliğe sahip mevzuat ve yerel yönetim politikasının gereğini de ifade ediyordu.
Deprem gerçeğini de gündemde tutmaya çalışan Şahin, imar affı uygulamalarına da karşı çıkarak, "Geçmişte yaşadığımız acı olaylardan ders çıkarmamız gerekiyor. Devlet olarak imar afları yapılıyor, ama affedilen binaları deprem affetmiyor." diyordu.
CHP'li Aydın'ın çarpık kente çözüm düşüncesinin, popilizm niyetiyle söylendiğini düşünmek istemiyoruz, ancak…
Hayretlerimizi ve tedirginliğimizi, nedenleriyle belirtmekle beraber, mühendislik odası yönetmiş olan Büyükşehir adayının uyarılarını da anımsatmış olalım.