Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Peki, suçlu ya da suçlular kim?
18 Kasım 2012 Pazar, 09:19

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nden de, öyle bir yazılı açıklama yapıldı. Akaryakıt yerine kullanılan ve toplu ulaşımda da görülen 10 numara yağ tüketimi, gündeme taşınıyor.
Yıllık 250-300 bin ton civarındaki tahmini kullanıma karşılık, sadece 30 tonun kayıt altında olduğu ve 1 milyar TL vergi kaybı yaşandığı vurgulanıyor.
Akademik meslek odasının Bursa başkanlığını yürüten İbrahim Mart, ekonomi ve çevreye olumsuz etkilerden, motor ömrünü kısalttığından ve can güvenliğini tehlikeye attığından söz ediyor.
Nihayetinde…
Sorunun temeline dikkati çekmek istiyor ve “Ne yazık ki, yüksek benzin ve dizel akaryakıt fiyatlarıyla dünya şampiyonuyuz. İnsanlar bu nedenle araçlarında 10 numara yağ kullanmaya yöneliyorlar, ancak bu da çok yanlış bir çözüm.” diyor.
Çözüm için…
Denetim ve akaryakıttaki vergi yükünün aşağıya çekilebilmesinin gereğine değiniyor. Egzozlardaki normal gazın yanı sıra, tehlikeli gaz ölçümünün yapılabilmesini de gündeme getiriyor.
Peki…
Soruna yönelik tespitlerin, eleştirilerin ve beklentilerin muhatabı kim ya da kimlerdir? Yürütme ve denetim yetkisinde, kim ya da kimlere sesleniliyor?
Maalesef…
Böyle basın açıklamaları oluyor.
Kamuoyu bilgilendirilirken ve medyanın konuyu önemle ele alması beklenirken, hangi kurum veya kuruluşa, hangi kurumlar ve kuruluşlara görev ve sorumluluk düşüyor.
Unutkanlık veya karşı taraftan dolayı, çekince mi duyuluyor. Diplomatik bir açıklama dili ve üslubuyla tuhaflık yaşanıyor.
Suçlu kim?
Büyükşehir Belediyesi mi?
Veya…
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mü?
Veya…
İl Emniyet Müdürlüğü mü?
Veya…
Hepsi mi?
Hatta…
Görev ve sorumlulukların yerine getirilemediği gerekçesiyle ilgili kurum ve kuruluş, kurumlar veya kuruluşlar hakkında, suç duyurusu yapılacak mı?
Kimin, hangi görev ve sorumluluğa sahip olduğu, belki kamuoyunda, medyada biliniyor olabilir, ancak yine de, ciddi bir durum ve sorundan söz ediyorsak…
Gereğini yapması gerekenlerin, kamuoyunda açıkça bilinebilmesi ve yine açıkça göreve davet edilebilmesi de, kent ve toplum duyarlılığıyla konuşan meslek örgütünün ayrıca yapması gerekendir.
Vaktiyle…
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi de, bir yazılı açıklamada bulunmuştu ve kaçak yapılaşma sorunu ele alınmıştı.
Kaçak yapılaşmada ihmali olan, göz yuman veya baş edemeyen belediye veya belediyeler, hangileridir. İmar ve ceza uygulamalarında, hükümetin kusuru yok mudur?
Belirsiz…
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Necati Şahin ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık’ın açıklamaları ve yargı yoluyla mücadele politikalarını da dikkate alırsak…
Diğer bazı akademik meslek odalarında ise, merkezi ve yerel yönetimlere karşı, kontrollü karşıt politika ve çekince mi var?