Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Pes yahu!
24 Eylül 2013 Salı, 08:23

Bu, nasıl iştir!
Anayasa, yasa, yönetmelik, genelge ve tebliğler var, ancak anlam ve hüküm boşlukları, tereddüt, sıkıntı ve tıkanıklıkları bitmiyor.
Onlarca yıl öncesine ait imar kanunu öylece dururken, Türkiye’nin yeniden imarı için kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı.
Birkaç yıl önce…
Anayasa Mahkemesi’ni parlamentonun üzerinde güç olarak gören hükümet, durumu ortadan kaldırabilmek için de anayasa ve yasa düzenlemelerini gerçekleştirmişti.
Şimdi…
Aynı yapan hükümet, belediyeler ve imar yasasının üzerinde bir imar yasaması ve uygulaması dönemiyle kentsel dönüşüm yasasını çıkardı.
Birkaç aydır…
İmar yönetmeliği tartışması var!
Onlarca yıl öncesine ait Tip İmar Yönetmeliği’nin ismi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği olarak değiştirildi, geçen yıl da yeniden ele alındı.
Yürürlüğü 1Haziran 2013 tarihi itibariyle olan yeni yönetmelik, ilk yönetmelik üzerinde düzenleme öngören değişiklik olarak isimlendirilmişti.
Yani…
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik deniliyordu, ancak Türkiye burası…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, “yeni düzenlemenin uygulanmasında karşılaşılan ve uygulayıcı idareler idareler ve yatırımcılar tarafından Bakanlığımıza iletilen tereddüt ve sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla değişiklik yapılması zorunluluğu” görülüyordu.
Söz konusu ifade ve gerekçelerle Türkiye Belediyeler Birliği’ne 19 Ağustos 2013’te iletilen bir yazıyla taslak paylaşımı yapılıyordu.
Birkaç hafta geçmeden, sağlıklı bir müzakere ve görüş süreci bile oluşmadan, 8 Eylül 2013’te, yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yeni yönetmelikte de değişiklik yürürlüğü sağlandı.
Ayrıca…
Günler sonrasında da, 14 Eylül 2013’te de, yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yeni yönetmelikteki değişiklikte de, birkaç satır değişiklik, yürürlüğe konuldu.
Son birkaç gündür…
Türkiye Belediyeler Birliği, ülkenin dört yanındaki belediyelerden katılımlarla yeni yönetmeliğin anlaşılması, sağlıklı, istikrarlı uygulanması için eğitim semineri düzenledi.
Maalesef…
Herkesin anlayabilmesi, umursamazlığın ve anlaşılmazlığın olmaması gereken yasa ve yönetmelikler için eğitim seminerleri düzenleniyor.
Gündeme getirdiğimiz hususlar, sosyal medyada da çok konuşuluyor, tartışılıyor ve eleştiriliyor.
Belediyeler ve kadroları da, mühendis ve mimarlar da, yatırımcılar ve vatandaşlar da, tereddüt ve sıkıntı içerisinde oluyorlar.
Yorumlar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın sosyal medya hesabı üzerinden, bizzat kendisine de ulaştırılabiliyor.
İşte!
Twitter’dan örnekler…
“Yok mu, arttıran yönetmelik ezberlenir yorumlanır uygulanır.”
“Tip imar yönetmeliğini, lütfen bir hukukçunun anlayacağı dilden değil, mühendis ve mimarların anlayacağı dilden yazınız.”
“ Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişiklikleri yayımlandı. Anlaşılıyor ki daha çok değişiklikler olacak...”