Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Şaşırmadık!
14 Ağustos 2012 Salı, 09:11

Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası, kamuoyuna resmi duyurusu yapılmayan ve henüz pek bilinmeyen bir başka dava dosyasını işleme koydurmuşlardı.
BUTTİM’in yanına yapılmak istenen Adalet Sarayı, yerle ilgili gerekçelerle 4 Kasım 2011 tarihinde itiraz konusu olmuştu. Bir başka yeni kararla seçilen 2. yer de,  dava edilmişti.
Proje, merkezi yönetim eliyle yapılacaktı, ancak ana ilke ve alt uygulama imar planları nedeniyle de Büyükşehir Belediyesi dava edilmişti.
Ortak davanın dilekçesiyle de, “Plan müellifinin gerekçeli raporu yetersizdir. Plan değişikliklerinin bilimsel ve teknik gerekçelerini açıklayan detaylı bir rapor yoktur.” deniliyor.
Ayrıca…
Tüm yargı kurumlarını tek çatı altına toplayacak projede, hizmet koşullarına yönelik unsurların göz ardı edildiği savunuluyor.
Durum değerlendirmesi yapılırken, ODTÜ’nün uzman öğretim kadrolarından rapor istendiği de belirtiliyor. Bu rapordan, projeye dayalı farklı kullanım işlevlerine eleştiriler vurgulanıyor.
Alıntılar yapılan rapordan uyarılara yer verilirken, “Gerek tarım alanlarının korunması gerekse afet riskleri nedeniyle yapılaşmanın özendirilmemesi gerektiği” görüşü bulunuyor.
Ayrıca…
Projenin etkisiyle sosyal donatı alanlarının dengesini bozacak sonuç yaratmasının yanı sıra, koruma kararları ve afet sakınımı açısından olumlu değerlendirilmemesi gerektiğinden söz ediliyor.
Yeni yargı kurumu merkezi projesi, yerel idare mahkemesine yapılan başvuruyla eleştiriliyordu. Dayanak alınan imar planı değişikleri hakkında esastan iptal ve öncelikle yürütmeyi durdurma isteniyordu.
Aylar geçti!
Yerel mahkemeden, kamuoyuna yansıyan ara veya esastan bir karar yok.
Konu, hukuk ve adaletin dağıtılacağı proje olunca, bu alandaki meslek örgütünün neler düşündüğünü de merak ettik.
Bursa Barosu Başkanı Zekeriya Birkan’la konuştuk.
Öncelikle…
İtiraz ve davaları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin sert tepkilerine hedef olan TMMOB üyesi bazı meslek odalarının tutumunu eleştirdi.
Yeni Adalet Sarayı’nın yerine de dava açılmış olmasını, büyük bir tepkiyle karşılıyor.
Bursa’ya zaman kaybettirmek isteyen ve hukuki ve bilimsel altyapısı olmayan bir dava açıldığını savunuyor. Bu kapsamda, özellikle Şehir Plancıları Odası’nı hedef alıyor.
Birkan, “Bursa’nın bugünü ve geleceği için dava açılabilir, ama Beşiktaş’ın bir taraftar grubu gibi, “Çarşı, her şeye karşı’ tutumu olmamalıdır.  İki meslek odasının yürütmeyi durdurma isteği de reddedilmiştir.” şeklinde konuşuyor.