Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Sayılarla Bursa!
05 Şubat 2013 Salı, 08:30

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yeni açıkladığı 2011 yılına ait nüfus ve konut araştırmasının sonuçları da, Bursa için çarpıcı sonuçlar içeriyor.
Tarımdaki çalışan oranı, % 14’te kalıyor, ancak % 42,6 oranındaki sanayi ve % 43 oranındaki hizmet sektörleri, hem kalkınma ve gelişimle varılan yeni kimliği hem de ülke için rolünü ortaya koyuyor.
Bursa ili, 77 bin 473 göç almasına karşılık, 53 bin 981 göç verdi. Net göç oranı, alış itibariyle de % 5,2 oranıyla kaydedildi.
İlin 15 yaş üzerindeki nüfusu 2 milyon 45 bin olarak gerçekleşirken, iş gücü 985 bin ve istihdam 916 bin olarak dikkati çekiyor. İşsizlik, % 7 oranıyla 69 bin oldu.  
Çalışma hayatında yer alan 916 bin kişiden 694 bini ücretli veya yevmiyeli çalışırken, 152 bini ise işveren veya kendi hesabına çalışıyor. Ücretsiz aile işçisi olarak, 70 bin kişi belirlendi.
En az bir engeliyle 142 bin 835 kişi bulunurken, % 1’i görmede, % 0,9’ü duymada ve % 0,6’sı konuşmada zorluk yaşıyor. % 2,8’i yürümede, merdiven çıkmada ve inmede, % 3,4’ü taşımada, tutmada ve % 1,3’ü de yaşıtlarına göre öğrenmede, basit dört işlem yapmada, hatırlamada, dikkatini toplamada zorluk çekiyorlar.
Sobayla en fazla ısınılan kentler arasında yer alan Bursa’da, oranı % 52,6 olarak saptandı. Konutların % 38,8’i kat kaloriferi (kombi) ve %7,4’ü merkezi kalorifer sistemiyle ısınıyor. Klima, elektrikli ısıtıcı ve diğer sistemlere dayalı ısınma yöntemlerinin oranı ise, % 1,1’de kalıyor.
Hane sayısı, 743 bin 394 olarak kayda geçerken, % 19,1’inde 2 kişi yaşarken, % 22,9’unda 3 ve % 25, 6’ında ise, 4 nüfus barınıyor.  Tek nüfusluluk % 10,5 ve 5’ten fazla nüfusluluk, % 21,8 olarak belirlendi.
Sağlıklı hayat açısından…
Su tesisatı, tuvalet ve banyo unsurları da ele alındı.
Konutların % 99,5’inin içerisinde, su tesisatı yer alıyor. Konutların % 2,6’sının içerisinde tuvalet yok, % 0,1’inde bulunmuyor. Banyolu konut oranı, % 99,2 olarak gerçekleşti.
Kaç ülkede, binalar 20- 30 yıllık gerekçesiyle yıkılıyordur? Bu soru, deprem olasılığı gerekçesiyle de Türkiye’de soruluyor. Konutların inşa yıllar ise, 2001 sonrası % 18,6, 1991- 2000 arası % 28, 2 ve 1981- 1990 arası % 19,6 olarak saptandı.  Daha eskileri, 1971- 1980 arası % 12,9, 1961- 1970 arası % 5,3, 1946- 1960 arası % 2,2 ve 1945 öncesi % 1,4.  Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumları, ev sahipliğinde % 62,7 ve kiracılıkta % 62,7 olurken, % 0,7’si ise, lojmanlarda oturuyor. Ev sahibi olmamasına rağmen, % 11,7 oranında kira ödemeyen var.