Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
“Sedat Bey, sana soruyorum!
14 Ekim 2012 Pazar, 09:16

Dünden bugüne ve yarına, Bursa Çevre Düzeni Planları ele alındı. Mevcut 2020 hedefli 1/100.000 ölçekli planın son durumu ve yeni 2030 hedefine odaklanıldı. Çarpıcı tespitler, sözler işitildi! Yöneltilen sorular, merkezi ve yerel yönetim kurumlarıyla bütün olarak, kamusal yönetime eleştirel sonuç çıkardı. Bugün ve geleceğin kaygıları vurgulandı.
Bu arada…
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayram Vardar’ın 2030 hedefine ilişkin sunumu, panelist bir akademisyen tarafından başarılı süreç olarak yorumlandı.
Vardar, 1.5 yılık süreçle karar aşamasına gelindiğini, danışman 20 uzman bilimci ve 60 akademisyenle çalışıldığını vurguladı.  Hazırladığı yeni planın Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki komisyonundan sonra, nihai karara bağlanacağını belirtirken, “Süreç itibariyle de, 9 stratejik eksende, 35 hedef, 100 strateji ve 248 proje, gündeme geldi.” diye konuştu.
Karadeniz’in planlamasına koordinatörlük yapan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Murat Cemil Yalçıntaş, Vardar’ın sunumuna övgüde bulundu. Kurumları, sivil toplum örgütleri ve kentlileri içine alan başarılı bir süreç yönetimi izleniminden söz etti. Planlama sürecinin, bir yandan uzun solukluluk diğer yandan katılımcılık ve bilimselliği önemsemesi gerektiğini belirterek, “Bursa ve sivil toplum örgütlerini yakından bilmiyorum. Hakikaten böyle anlatıldığı gibi bir süreç oldu ise, çok etkilendim” şeklinde konuştu.
Yalçıntaş, geçmişteki katılımcılığın öne sürülmesine rağmen, diğer yandan da idari yargıya yapılan başvuruları ilginç buldu. Gelişen ilke sapmaları ve delinmelere karşılık, sivil toplum örgütlenmelerinin gereği ve gücünün önemini vurguladı. Uyanık da, 1998’den beri yürürlükteki imar anayasasını, çetelesi ve yargı süreçleriyle gündeme taşıyarak, “Son zamanlarda yapılan plan değişiklikleri ile planın ana koruma ilkelerine aykırı olarak kararlar alınmaktadır.” diyordu. Kentin başarılı meslek odası yönetimleri arasında yer alan Uyanık, dünkü organizasyonla buna yeni örnek oluşturuyordu. Planlamadaki 2030 sürecine  ilişkin uyarıları vurguladı.
Bursa’ya kentsel dönüşüm önceliği veren ve ayrıca son zamanlarda kentle ilgili resen kararlar alan Çevre ve Şehircililik Bakanlığı, şaşırtan bir temsil ortaya koydu.
Mekânsal Stratejiler ve Çevre Düzeni Planları Dairesi Başkanı Sedat Yılmaz, sözlerine “Genel müdürümüzün Ankara’daki toplantısı nedeniyle yerine geldim, ancak hazırlıklı değilim.” diyerek başladı. Çimento fabrikası yatırımına izin ve- rilen Nilüfer’in İnegazi Köyü’nden Recep Yıldırım, sorular bölümünde söz almıştı ve “Çimento fabrikasını köyümüze ve çevre köylere soran olmadı. Ben orada yaşıyorum. Ziraatım var, Mahsulüm var. Sedat Bey, sana soruyorum” diyordu.  Gözleri dolan köylü vatandaşı yanıtsız bırakan Yılmaz, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nizamettin Kaya’nın sorusunu yanıtsız bırakmadı, ancak şaşkınlık yaşattı.
Kaya, “Planlama kararları alı- yorsunuz, mimarlık tarafının da dikkate alınabilmesi hususu var.” dedi. Yılmaz, “Mimarlık, doğrudan konumuz değildir.” şeklinde yanıt veriyordu. Böyle buluşmalarla Bursa kazanacaktır, demokrasi de kazanır!