Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
“Sihirli değnek mi başka değnek mi?”
20 Mart 2012 Salı, 13:11
Aslında kaçak inşaatlarla büyüyen ve deprem kuşağında yer alan Bursa gibi başlıca kentler, yeniden imar edilmek isteniyor.
Kentsel dönüşüm diye anılan özel yasa tasarısı, gerçekte ise “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” adını taşıyor.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenli ve güvenli yapılaşma ve kentleşme için adeta sihirli değnek görülüyor. Nihai hedef ve son nokta gibi konuşulan yasa, çok tartışmalı ve kuşkulu bir şekilde ve önemli soru işaretleriyle yürürlüğe girmek üzere…
Can ve mal güvenliği gerekçesine rağmen…
Demokrasi ve hukuk kavramları… Mülkiyet ve hak sahipliği… Anayasal… Yöntem… Süreç yönetimi… Böylesine topyekûn bütünsellikle çok ilginç ve tartışmalı bir kamusal yönetim dönemi başlayacak.
Diyelim ki…
Kentin bir bölgesinde zemin riskli olsa bile, deprem kuşağı gerekçesiyle kentin tümüne, yeniden imar kararı çıkarılabilecek. İleri teknik ve yeni mevzuata göre yapılan sağlam binalar, bölgesel uygulama nedeniyle ortadan kaldırılabilecek.
Diyelim ki…
Afet riski taşıyan yapıda oturuluyor. Uyarı ve bildirimler yapıldı. Yasa gereği, mülkiyet sahiplerinden yıkımı. Yapılmayan yıkımı, devlet yapacak ve ücretini isteyecek.
Diyelim ki…
Mülkiyet sahibi, idari dava açmak istiyor. Dava olacak, ancak yürütmeyi durdurma istenemeyecek. Esastan iptal istemi olabilecek. Davadan sonucu çıkıncaya kadar, belki bina çoktan kaldırılacak.
Diyelim ki…
Bir apartmandaki paydaşlar arasında üçte iki çoğunlukta katılım kararı oluşturulmadı veya dışarısında kalanlar oldu. Bu durumda, geçici konut ve iş yeri tahsisi veya kira yardımı yapılmaması, gündeme gelecek.
Diyelim ki…
Gayrimenkul sahibi, projeyi, katılımı kabul etmek istemiyor. Anlaşma yok ise, acele kamulaştırma kararı uygulanacak. Ve böyle durumda da,  geçici konut ve kira yardımı, ortadan kalkabilecek.
Diyelim ki…
Bir bölge, yeniden imar edilecek. Mal ve hizmet alımları olacaktır. Yapım işleri ihale edilecektir. İhaleler, idari kararın belirleyeceği adaylarla davet yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Ayrıca…
Yapılardaki deprem riski tespiti çalışmalarında, meslek odaları dışarıda tutuluyor. Tespitin, hangi donanım ve ekipmanlarla yapılacağı, ne derece tarafsız, şeffaf ve bilimsel olacağı da tartışılıyor.
Kentleri planlayıcı en üst yetkili yapılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi de kentlerin imarında, en üst yetkili olmak üzere…
Söz ettiğimiz hususlar, muhalif siyasi partili milletvekilleri tarafından ısrarla ifade ediliyor, vurgulanıyor ve “Sihirli değnek mi, başka değnek mi?” görüntüsü yaratılıyordu.