Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Şimdi ne olacak?
07 Mayıs 2013 Salı, 08:26

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riskine karşı toplumu uyarıyor ve kentsel dönüşüm yürütüyor.
Eldeki yasa, balyoz gibi!
Merkezi ve yerel yönetimler, güvenli yapılaşma gerekçesiyle çalışmalar ortaya koyarlarken, halkta merak ve tedirginlik var.
Kamusal yönetim açısından, Bursa örneğindeki gibi tezat ilginç şeyler oluyor veya duyuluyor.
Kentsel dönüşümle anılan mahallelerde, çok katlı yapılar yükseliyor. Ve parseller ölçeğinde, yenilerine vize verilebiliyor.
İşin en başında, merkezi yönetim var.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bursa’daki il müdürlüğüne ait yönetim binaları ve lojmanlarının, deprem riski taşıdığından söz ediliyor. Rapor tutulduğu iddia edilirken, dün yalanlandı.
Çürük raporu yok ise…
Stadyum Caddesi’ndeki yönetim binaları ve karşı köşesindeki lojmanlarına analiz gereği gündeme geliyor.
Siyasi irade, halka örnek ve öncülük teşkil edilebilmesi için de, riskin araştırılmasını ve açıklanmasını önemsiyor.
Binaların, imar uygulaması olmadığı gerekçesiyle yasallık taşımadığı da, iddia ediliyor. Çözüm girişimin de, Büyükşehir Belediyesi’ne takıldığını öğrendik.
Yanındaki Tower Plaza için yıllar önce açılan dava nedeniyle bölge imar planının bozulduğu ve devlete ait söz konusu binaların da, imar plansız kaldığı konuşuluyor.
İl müdürlüğünün, iki binasının ortasından geçen yolun kaldırılabilmesi ve birleştirilecek parsele de, yeni bina yapma düşüncesi vardı. Teklif, yerel yönetimce reddedilmişti.
Binaların, aksine tasfiye edilmesinin, yerel yönetim tarafından isteniyor, DSİ ve Karayolları gibi, kent dışı işaret ediliyordu. Siyasi irade, böyle düşünüyordu.
Bu arada…
Bakanlığın, doğrudan kendisine bağlı olarak ve il müdürlüğünden bağımsız olarak oluşturduğu Bursa Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün başına, Bayram Okumuş getirildi.
Artvinli Okumuş, il müdürlüğünün kentsel dönüşüm şubesini yönetiyordu. Ve ayrı bağımsız taşra kurumunun başına, vekaleten atandı.
Siyasi irade ise, asaleten atama için bir beklenti taşıyor.
Bursa’yı yakından tanıyan, kentsel dönüşümdeki dünya örneklerini bilen ve yerel kurumlar, belediyelerle koordinasyonu yürütebilecek bir isim, aslen atamayla bekleniyor.
Bakanlığın il müdürlüğündeki kentsel dönüşüm şube müdürlüğüne ise, kurum içerisinden Hakan Gür’ün getirileceği söyleniyor.
İşte, böylesi durumlar…
…Ve!
Merak ediyoruz!
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yönetim binaları ve lojmanları için afet riski araştırması yapıldı mı? Yapılmadı ise, halktan istenildiği gibi, kendileri de yapacaklar mı?
Re’sen imar planı değişikliği yetkisine rağmen… Yasal olmadığından da söz edilen binalara, Ankara’dan karar çıkarılacak mı ve şimdiye kadar, neden bekleniyordu?