Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Uzun yıllar öncesinden, Bursa’ya ibretlik notlar…
25 Şubat 2013 Pazartesi, 08:23

Büyükşehir Belediyesi, kentsel belge yayınlarıyla önemli bir hizmet yapmış oluyor.
Bursa hakkında, Cumhuriyet’in ilk yıllarından, İstanbul basınında yer alan haber ve yorumlar, Ali İhsan İlhan’ın emeğiyle günümüze aktarıldı.
Son yıllarda hararetle konuşulan kentsel sorun, beklenti ve hedeflerin, o yıllarda bile ele alındığı, ancak süregeldiği anlaşılıyordu.
Turizm açısından…
Uludağ ve özellikle kaplıca turizmine yönelik adımlar ve hedefler, dikkati çekiyor.
1925 yılı…
Uludağ’a ulaşımı sağlayan yolun iyileştirilebilmesine değiniliyor ve “Yakın zamanda bu şose, ikmâl edilir ise, İstanbul’dan gelen zâirler, otomobillerle kolayca Keşiş’e (Uludağ) çıkabilecek dumanlı afakın arasından memleketlerinin mai sularını, İstanbul’un hayalini görebileceklerdir.” deniliyor.
1926 yılı…
Dönemin valisi Kemal Bey’in açıklamasıyla sıcak su kullanımının teşviki, turizminin tesisi ve teşvik edilebilmesi için Bursa Kaplıca Şirketi’nden söz ediliyor.
1926 yılı…
Bursa kaplıcalarına özel ilgisi bulunan Hidyo Abbas Hilmi Paşa’nın, sadece bu nedenle Paris’ten geliyor olması ele alınıyor.
Haberinde, “Yeşil Bursa’nın güzel ve münbit arazisinde tabiatın bahşettiği suları tahlil ettirmek ve tahlilden sonra icap eden tesisata başlamak üzere, Fransa’dan Bursa’ya bir heyet-i hilmiye göndermeye teşebbüs etmiştir.” satırlarını okuyorduk.
1926 yılı…
Kaplıca turizmi için yurtdışı temaslar yapılacağı anlatılıyor ve “Heyet, Avrupa’da kaplıcalar ve kaplı mahallerindeki otel, gazino, oyun ve eğlence mahallerinde, işletilmekte olan şirketlerle temasta bulunacaktır.” ifadesi kullanılıyor.
1927 yılı…
Kentin hizmet sektörü ve ulaşım düzenindeki mevcut durum, kaplıca turizmi açısından değerlendiriliyor:
“Kaplıca mevsimi, Bursa ve Çekirge’ye pek de çok ziyaretçi celp etmişti. Fakat bütün ziyaretçiler, hep inkisar-ı hayale uğradılar. İnsan., Bursa’da böyle ihmallere tesadüf ediyor ki, bunları orada beledi vazifeler der ahde edenlerle hamam, otel, gazino işletenlerin nasıl görmediklerine hayret edersiniz.”
Ayrıca…
Şu yorum, dikkati çekiyor:
“Bursa, yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın suyu en bol şehirlerinden biridir.”
Zaman tünelindeki yolculuğumuz…
1928 yılı…
Kalabalık, ancak hareketsiz kent yorumunda bulunuluyor ve “Ticaretin, sanayinin; bilhassa kaplıcaların mukarri olan bu güzel ve şirin şehrin ihmal edilmiş bir noktası var ise, ticaret yolları ve ticaret bağlarıdır. Esaslı olan bu nokta, cell edilmedikçe; şehrin kendisinden iktisadi canlılık, ticari varlık beklemek, hiç de doğru değildir.” düşüncesine yer veriliyor.
Yıl; 2013…