Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yatırım hamlesine, “dava” gündemde!
24 Kasım 2013 Pazar, 08:38

Bursa için projeler gündeme geliyor, ancak itiraz, tartışma ve dava konusu olabiliyor.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ), "Sağlıklı Kent  Bursa" hedefiyle duyurduğu yatırım hamlesindeki bir proje de, böyle süreçte bulunuyor.
Atıksu arıtma tesislerindeki çamurların yakılarak bertarafı ve elektrik enerjisi elde edilebilmesine ilişkin proje, itirazla karşılaştı.
İhaleye günler kala…
Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, projeye ilişkin 26 Kasım'daki ihalenin iptalini istiyor.
Uygulamayla % 24 katı madde içerikli ve günde 400 ton kapasiteli proje, ihale ve ve bilim tartışmasına çekildi.
Türkiye'den olumsuz uygulama örneğiyle "Gaziantep örneğinde atık çamurlar üstüne kömür eklenerek yakılmakta, baca gazı filtrasyonu olmadığından hava kirliğine yol açılmaktadır." deniliyor.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu'nun (ÇED Raporu) gerekmesine rağmen, böyle çalışma yürütülmediği de savununuluyor.
Kamu İhale Kurumu'yla yapılan duyurunun aksine, özel şartnameye göre, batıkdaki atıksu arıtma tesisine de proje öngörüldüğünden söz ediliyor.
Bilimsel ve teknik araştırmaların yetersizliği gerekçesiyle ihalenin yapılmaması isteniyor. Yapılması durumunda ise, "Yasal yolların kullanılacağını bildiririz." deniliyor.
Yani…
Dava edilecek!
Diğer bazı meslek odalarından da itirazlar ulaştırıldığı ve aynı isteğin bildirildiği öğrenildi.
Çeşitli resmi kurumların bazı karar ve projelerine oluğu gibi, BUSKİ'nin projesi de, mahkemeye taşınmak üzere…
Büyükşehir Belediyesi ve bağlı BUSKİ çerçevesinde, durum değerlendirmesi yapılsa bile, geri adım olacak mı?
BUSKİ açısından…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatı esas alınıyor. İhale yasasına aykırılık düşünülmüyor.
Yasal bir yöntemle proje olmadan ihaleye çıkılacağı için firmalardan önce proje, ardından maliyet önerileri edinilecek.
Ortaya çıkacak nihai projeye göre, ÇED raporu, ancak sonradan gereklilik olabilecek ya da gerekmeyecek. Gaziantep'teki uygulamanın da, söz konusu olmayacağı konuşuluyor.