Serkan İNCEOĞLU

Serkan İNCEOĞLU

serkaninceoglu@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yeni yönetmeliğe uymayana, yer iptali var…
16 Temmuz 2013 Salı, 08:18

Pazaryerlerine, sıkı disiplin!
Alışveriş merkezleri, çeşitlilik ve kolaylıklar getirse de, pazaryerleri, vazgeçilmez olmaya devam ediyor.
İşleyiş düzeni ve disiplini açısından da yıllardır tartışılan pazaryerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülmek üzere de, yeni bir yönetmelik değişikliği yapıldı.
Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Mehmet Çakman’la konuştuk.
Çakman, “Esnafımızı memnun eden bir yasama olmuştur”  diyor. Elbette ki, tüketicilerin de fayda göreceğini vurguluyor.
Pazaryerleri, belediyeler veya % 50’sinden fazla hissesine sahip oldukları şirketlerce işletilecek ve bu yetki devredilemeyecek. Ödenmiş sermaye, en az 250 bin TL olacak.
İşletmeye ilişkin bazı hizmetler, resmi hükümlere aykırılık içermeyecek protokollerle meslek kuruluşlarınca yürütülebilecek. Meslek kuruluşları, belediye şirketlerine ortak olabilecek.
Tahsise, 10 yıl sınırı getirildi. Esnaf, pazar-yerinde direkt veya dolaylı, 2 yer kullanılabilecek ve 3. kişilere kiralayabilecek.
Bir pazaryerinin en az % 20’si, üreticilere ayrılacak. Talepsizlik veya boşaltılan yerin dolmaması durumunda, diğer talepler alınacak.
Üreticilere yer tahsisi için sebze veya meyve üreticiliği ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sistemine kayıtlı olmak gerekiyor.
İşleyiş düzeni ve disiplini açısından, tahsis iptali uygulamasıyla radikal ceza öngörülüyor.
Bazı hususlar…
Hukuki mazeretsiz olarak, yerlerini üst üste 3 veya yıl içerisinde 8 kez kullanmayanlar…  Rekabeti önleyici anlaşma yapanlar… Hâkim durumlarını kötüye kullananlar… Fiyat artışı veya düşmesine karşı, malları belirli ellerde toplayanlar…
Gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara aykırı satış yapanlar… Ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanmak… Standart dışı mal satışını, yılda 3 kez gerçekleştirmek…
Çakman, kendilerine ilgili olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın talimatıyla Afyonkarahisar’da bürokratlarla görüşmeler yapıldığına işaret ediyor.
TBMM’deki çalışmalarda, yine görüşler alındığını ve ardından da, yasamanın gerçekleştiğini belirtiyor.
Pazaryerlerinde, esnafı tanıtan ve ürünlerle ilgili bilgiler veren levha uygulaması da, önemseniyor.
Yeni yasal düzenleme, tahsis iptali gibi radikal ceza getirse de, aslında bazı hususlarıyla esnafı memnun eden içerik taşıyor.
Şimdi, gözler belediyelerde, ancak…
Pazaryerlerinde, alınabilecek ürünleri kendi gönlünce seçebilme özgürlüğü olmuyor. İletişim sorunu ve ihtilaf durumları yaşanıyor.
Esnaf, müşteri memnuniyetini, alışveriş merkezlerindeki gibi, artık ilke edinmelidir.