Yahya ŞİMŞEK

Yahya ŞİMŞEK

yahyasimsek@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Teröriste yeni tanım
21 Mart 2016 Pazartesi, 07:13
Terörle Mücadele Yasası’nda terör, “Cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasa da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek v.s amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemler” diye tanımlanmıştır. 
Bu amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olan kişiler de terörist olarak belirtilmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni tanımında ise; terörist sadece silahlı olmaz, köşe yazarı da, akademisyen de, sivil toplum örgütü de olur demek suretiyle açıkça düşünce ve ifade özgürlüğünün ortadan kaldırılmasına adeta yeşil ışık yakmıştır.
Cumhurbaşkanı, anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi’nin Can DÜNDAR ve Erdem GÜL hakkındaki kararına halen tepkilidir. Hiç olmazsa bundan sonra bu tür köşe yazarlarına, düşünce belirtenlere engel olabilmek için bu yeni tanımların yasaya girmesini istemektedir. 
Terörle mücadele edebilmek için mevcut yasalar yeterlidir.  Nitekim son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu’da yapılan mücadelelerde olumlu sonuçlar alındığı da yetkililerce ifade edilmektedir.  Eğer mücadelede yetersizlik varsa bu demokratik hak ve özgürlüklerin varlığından değil, siyasi iktidarın tutum ve davranışlarındaki yanlışlığındandır.