Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi
Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeyev: "Ayasofya kararını saygıyla karşılıyoruz. Kapalı olmayacak, ziyaretçiler oradaki mozaikleri, güzel mimariyi ve ruhu hissedebiliyor" dedi.