Sağlık sigortası yaptıracaklar dikkat!
2020 tamamlayıcı sağlık sigortasının yılı olacak. Bir taraftan sağlık giderlerindeki artış, diğer taraftan sağlık enflasyonunun yüksekliği nedeniyle 2019 yılında özel sağlık sigortası fiyatları ciddi arttı; 2020'de de artmaya devam edecek.