Asgari ücrette ayrım kalktı
Asgari Ücret Yönetmeliği'ndeki değişiklik ile ücretin belirlenmesinde dil, din, ırk, cinsiyet, engellilik gibi sebeplere dayalı ayrım yapılamayacak.
EKONOMİ , 19 Nisan 2014 Cumartesi, 13:19
Asgari ücrette ayrım kalktı

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari Ücret Yönetmeliği'nin tanımlarla ilgili 4. Maddesinde yer alan işkolu tanımında değişikliğe gidildi.

AYRIM ORTADAN KALKTI

Buna göre işkolu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince 19 Aralık 2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İşkolları Yönetmeliğinde belirtilen işkolları olarak tanımlandı.

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamayacak.

Yönetmelik ile ücretin belirlenmesi esaslarında da değişikliğe gidildi.

EN GEÇ 2 YILDA BİR BELİRLENECEK

Buna göre ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenecek.

Mevcut düzenlemede yer alan "işçilerin 16 yaşını doldurmuş olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir hükmü" ise kaldırıldı.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR