AYM'den sözleşmeli çalışanları ilgilendiren çok önemli karar!
Anayasa Mahkemesi (AYM), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda personel kadrolarında planlama yapıldığı gerekçesiyle sözleşmesi yenilenmeyen astsubay Nihat Evren Toprak'ı haklı bularak, ihlal kararı verdi.
GÜNDEM , 12 Aralık 2019 Perşembe, 17:38
AYM'den sözleşmeli çalışanları ilgilendiren çok önemli karar!

Sözleşmeli çalışanları ilgilendiren çok önemli karar. Nihat Evren Toprak, 2005 yılında 9 yıllık sözleşme imzalayıp, Hava Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli astsubay olarak göreve başladı. Sözleşme süresinin bitimine yakın yenileme talebinde bulunan Toprak'a, personel kadrolarında planlama yapıldığı gerekçesiyle sözleşmesinin yenilenmemesine karar verildiği bildirildi. İşlemin iptali için Milli Savunma Bakanlığı aleyhinde Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (AYİM) dava açan Toprak, sebebi açıkça gösterilmeden ve öncesinde tebligat yapılmadan ilişiğinin kesilmesinin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü. Yargılama sırasında davalı idare tarafından, sözleşme yenilememe işlemine dayanak olduğu savunulan İstihbarata Karşı Koyma hassasiyeti yaratan 'gizli' ibareli belgeler sunuldu. Önce davası, ardından karar düzeltme istemi AYİM tarafından reddedilen Toprak, 12 Mayıs 2016 tarihinde AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

İHLAL KARARI

Başvuruyu 24 Ekimde görüşen AYM, Anayasa'nın 36'ncı maddesinde hüküm altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete uygun yargılanma hakkının güvencelerinden olan 'silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama' ilkesinin ihlal edildiğine karar verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere yetkili idari yargı merciine gönderildi.

'YARGILAMA ADİL OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gerekçeli kararda, maddi vakıaları açıklanmayan ve Toprakın dayanağını ve sebebini bilmediği isnatlara karşı etkili bir şekilde itiraz etme, karşı delillerini bildirme ve olaylar hakkında değerlendirme yapma imkanından yeterince yararlanamadığı belirtildi. Kararda, "Başka bir ifade ile AYİM Dairesi'nin sadece idarenin beyanları ve gösterdiği gizlilik dereceli delilleri dikkate alarak -üstünlük tanıyarak- bu belgelerin gerçekliği ve güvenilirliğine ilişkin olguların varlığının ortaya koyulmaması nedeniyle başvurucunun aleyhindeki delillerin aksini ispata imkan tanıyan usul güvencesinin sağlanamaması nedeniyle başvurucu davalı idareye nazaran zayıf bir konuma düşmüştür. Bu durum, yargılamayı bir bütün halinde adil olmaktan çıkarmıştır" denildi.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR