BDDK'dan bankalara kolaylık!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Covid-19 salgını nedeniyle finansal piyasalardaki dalgalanmalar üzerine, bankaların sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) ve net döviz pozisyonu hesaplamasında kolaylık sağladı.
EKONOMİ , 24 Mart 2020 Salı, 12:01
BDDK'dan bankalara kolaylık!

BDDK'dan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemiz de dâhil olmak üzere birçok ülkeye yayılan Covid-19 salgını neticesinde finansal piyasalarda dalgalanmalar yaşanmaktadır.

Bu nedenle aşağıda belirtilen tedbirlerin Bankalarca 31/12/2020 tarihine kadar uygulanması uygun görülmüştür:

1. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken 31 Aralık 2019 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınan döviz alış kuru kullanılabilir.

2. Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farklar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" için Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

3. Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23/3/2020 tarihi itibariyle portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının Yabancı Para Net Genel Pozisyon / Özkaynak Standart Oranın Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik kapsamında yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilir. Ancak, 23/03/2020 tarihinden sonra edinilen portföyler için bu Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Özkaynak tutarı olarak ise ikinci paragrafta belirtilen şekilde hesaplanan özkaynak tutarı kullanılabilir.

Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankalar Birliği'ne 23/03/2020 tarihli yazı ile bilgilendirme yapılmıştır."

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR