BDDK'dan şirketleri ilgilendiren karar!
BDDK, 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin kredi kullanabilmesi için Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alma zorunluluğu getirdi.
EKONOMİ , 11 Eylül 2020 Cuma, 13:09
BDDK'dan şirketleri ilgilendiren karar!

Kurul Başkanlığının 09.09.2020 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen, 08.09.2020 tarih ve 42233676-010.03-E.13245 sayılı yazının incelenmesi sonucunda Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan 21.02.2020 tarihli ve 8876 sayılı Kurul Kararında belirtilen 500 milyon Türk Lirası ve üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu almasına ilişkin zorunluluğun

- Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar Kurulca yetkilendirilmiş bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması ve söz konusu derecelendirme notunun kredi başvuru tarihi itibarıyla Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinde ve 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (f) bendinde yer alan hükümler uyarınca geçerliliğini koruması şeklinde değiştirilmesine,

- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR