Bursa'da akıl almaz olay! İş yerinin duvarına tuvaletini yapınca...
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çalıştığı iş yerinin duvarına tuvaletini yaptığı için iş akdi feshedilen işçi mahkemenin yolunu tuttu. İş yerinde tuvaletlerin yetersiz olduğunu, vuku bulan olay sonrası erkekler için işyerine birer tuvalet ilave edildiğine dikkat çeken mahkeme, iş yerinin duvarına küçük tuvaletini yaptığı için tazminatsız işten atılan işçiyi haklı buldu.
BURSA , 05 Haziran 2017 Pazartesi, 10:54
Bursa'da akıl almaz olay! İş yerinin duvarına tuvaletini yapınca...

İşverenin temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay, işçi eyleminin başka yerde tuvaletler bulunduğu halde buralara gidilmeden fabrikanın içinde bir alanda gerçekleştiği, iş yerinde onlarca işçi çalıştığı hususu gözetildiğinde bu durumun kabul edilemez olduğuna hükmederek mahkeme kararını bozdu.

Orhangazi ilçesinde 2015 yılında bir işyerinde meydana gelen olayda, sıkışan işçi iddiaya göre, çalıştığı bölümdeki tuvaletlerin dolu olduğunu görünce fabrika duvarına ihtiyacını giderdi. Onlarca kişinin çalıştığı fabrikada işçinin bu hareketi büyük yankı uyandırdı. Derhal toplanan İşyeri Disiplin Kurulu, karara varamadı. Kurulun 2 üyesi işçiye 2 günlük ücret cezası verilmesi gerektiğini savunurken 2 üye de işçinin işten çıkarma cezası verilmesi yönünde oy kullandı. Nihai kararın genel müdür tarafından verilmesine karar verildi. Sonrasında İş Kanunun 25/2-b maddesi ve Toplu İş Sözleşmesi (EK-7) Yasaklar ve Cezalar başlıklı 36. maddenin 30. fıkrası gereği işçinin iş akdi feshedildi.

Soluğu mahkemede aldı

Tazminatsız işten atılmanın şokunu yaşayan işçi, Orhangazi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müracaat ederek dava açtı. İş akdinin haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini, iş yerinde mekanik bakımcı olarak çalıştığını belirten işçi, iş akdinin feshini gerektirecek hiçbir hareketinin olmadığını savundu. Davacı işçi, işe iadesine karar verilmesini, yasal süre içerisinde işe müracaat etmesine rağmen işe başlatılmaması halinde 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesi gerektiğinin tespitine, yasal süre içerisinde işe müracaat edilmesi halinde boşta geçen süreye dair 4 aylık ücret ve sosyal hakkının ödenmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesini istedi.

Davalı işveren mahkemede yaptığı savunmada davacının iş yeri içerisinde umuma açık ortamda tuvalet ihtiyacını giderdiğinin görülmesi üzerine savunması alınarak iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini bildirdi. Bu yerin umuma açık bir yer olup fabrikanın içi olduğunu, iş yerinde birçok tuvaletin bulunduğunu davacının alınan savunmasından sadece dökümhane tuvaletine gidildiği, diğer bölümde bulunan ve uzak olmayan tuvaletlerin denenmediğinin anlaşıldığını savundu. Olayın tanıklarını da dinleyen mahkeme, işçiyi haklı buldu.Davacının küçük tuvaletini yaptığı yerin herkesçe görülebilecek bir yer olmadığı ve belirtilen yere zorunlu sebeplerle yapıldığının dosya kapsamından anlaşıldığına dikkat çeken mahkeme, yakında boş tuvalet varken açık bir yere tuvaletin yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığına vurgu yaptı. Mahkeme, feshin yapılan davranışa karşı orantılı olmadığı ve haksız olduğuna, işe iade şartlarının belirtilen sebeplerle gerçekleştiğine hükmetti. İşveren kararı temyiz etti.

Yargıtay: "Diğer tuvalete neden gitmedi?"

Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay, yerel mahkeme kararını bozdu.

Mahkemece davalı iş yerinde keşif yapıldığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, "İş yerinde birçok yerde tuvaletin bulunduğu tespit edilmiş ve davacının olay tarihinde feshe konu eylemini gerçekleştirdiği yer tespit edilmiştir. Her ne kadar mahkemece davacının küçük tuvaletini yaptığı yerin herkesçe görülebilecek bir yer olmadığı ve belirtilen yere zorunlu sebeplerle yapıldığı kabul edilmişse de davacının eyleminin iş yerinde başka yerde tuvaletler bulunduğu halde buralara gidilmeden fabrikanın içinde bir alanda gerçekleştiği anlaşılmaktadır. İş yerinde onlarca işçi çalıştığı hususu gözetildiğinde bu durumun kabul edilemez olduğu ancak davacının daha önce benzer bir eylemi veya disiplinsiz davranışı olmadığı değerlendirildiğinde, anılan eylemin fesih için geçerli neden teşkil edeceği dikkate alınmadan davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Mahkeme kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, davanın reddine oy birliği ile karar verildi" denildi.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR